استاندار خوزستان

سه شنبه 16 آوریل یک جوان عرب اهوازی به نام "مهدی مجدم" در جلوی درب ورودی ساختمان استانداری و مقابل چشمان استاندارعربستان (اهواز) خود را به آتش کشید . گفته می شود این جوان در مقابل ساختمان استانداری به انتظار خروج استاندار بوده و به محض مشاهده خروج استاندار گالن بنزین را بر روی خود خالی و اقدام به خود سوزی کرده است. که نگهبانان پس ازاینکه او را خاموش کرده، فورا به بیمارستان طالقانی اهواز انتقال داده اند.

لازم به ذکر است این جوان 32 ساله ودرکوی چهارصددستگاه منطقه سپیدار- یکی از محله های فقیر در حومه شهر اهواز- ساکن است. و هر روز به دوایر مختلف برای جستجوی کار جهت تامین مخارج زندگی خود و خانواده اش مراجعه می کرده.

در حال حاضر این جوان در بیمارستان طالقانی-مربوط به سوختگی- بستری می باشد. وضعیت این جوان بسیار وخیم است ودرحالتی بین مرگ و زندگی بسر می برد. محل بستری این جوان به شدت از سوی عوامل رژیم مورد محافظت قرار گرفته و بجز نزدیکان درجه یک او به کسی اجازه ملاقات داده نمی شود. همچنین خانواده این جوان تهدید شده اند که راجع به این جریان خبررسانی نکنند. چرا که رژیم از افشای این موضوع در رسانه ها و همدردی مردم با این جوان عرب اهوازی که به دلیل بیکاری و فقر- آن هم در منطقه ای که شریان اقتصادی کشور،اعم از نفت و گاز ومنابع طبیعی را تشکیل می دهد- اقدام به خودکشی کرده است هراس دارد.

سازمان حقوق بشر اهواز

21 آوریل 2013


جستجو