مهدى مجدم

"مهدی مجدم" جوان عرب اهوازى كه در اعتراض به بيكارى جلوی درب ورودی ساختمان استانداری و مقابل چشمان استاندارعربستان (اهواز) خود را به آتش کشید در وضعيت وخيم و ناگوارى به علت عفونت شديد در اثر سوختگى 60% بين مرگ و زندگى است . طبق آخرين گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر اهواز اين جوان كه روز سه شنبه 16 اقدام به خود سوزى خويش توسط بنزين در مقابل ساختمان استانداری نمود و بعد از اينكه مراجعات مكرر او به ادارات و شركتهاى دولتى و غير دولتى جهت ايجاد شغل بى نتيجه ماند به استاندارى مى رود و تقاضاى ذيدار استاندار را مى دهد كه حراست اجازه ورود او را به ساختمان استاندارى نمى دهند و در نتيجه به انتظار خروج استاندار مى نشيند و در يك حركت اعتراضى به محض مشاهده خروج استاندار گالن بنزین را بر روی خود خالی كرده و اقدام به خود سوزی مى كند . نگهبانان پس ازاینکه او را خاموش کرده، فورا به بیمارستان طالقانی اهواز انتقال داده اند. اما انجا توسط نيروهاى حراست و بعد از آن توسط اطلاعات مورد بازجويى و توهين در داخل اتاق بيمارستان قرار مى گيرد و خانواده اش را به تهديد به بازداشت و توقيف در صورت اطلاع رسانى درباره اين حادثه مى كنند .

لازم به ذکر است این جوان 32 ساله ودرکوی چهارصددستگاه منطقه سپیدار- یکی از محله های فقیر در حومه شهر اهواز- ساکن است. و هر روز به دوایر مختلف برای جستجوی کار جهت تامین مخارج زندگی خود و خانواده اش مراجعه می کرده.

در حال حاضر این جوان در بیمارستان طالقانی-مربوط به سوختگی- بستری می باشد. وضعیت این جوان بسیار وخیم است ودرحالتی بین مرگ و زندگی بسر می برد. محل بستری این جوان كماكان به شدت از سوی حراست بيمارستان و نيروى انتظامى كنترل مى شود و بجز نزدیکان درجه یک او به کسی اجازه ملاقات داده نمی شود. همچنین فشار بر خانواده این جوان روز به روز بيشتر مى شود تا راجع به این جریان خبررسانی نکنند. چرا که رژیم از افشای این موضوع در رسانه ها و همدردی مردم با این جوان عرب اهوازی که به دلیل بیکاری و فقر- آن هم در منطقه ای که شریان اقتصادی کشور،اعم از نفت و گاز ومنابع طبیعی را تشکیل می دهد و اقدام به خودکشی کرده است هراس دارد.

سازمان حقوق بشر اهواز

30 آوریل 2013


جستجو