مناسبات

طبق اعلاميه اى كه روزها قبل در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد عده اى از جوانان عرب اهوازى با اخذ مجوزى خواستار برگزارى مراسم عربى سنتى " معايده " ، جشن عيد فطر ، در يكى از پاركهاى ساحلى كارون شدند اما حراست پارك و نيروهاى بسيج منتشر در مكان اقدام به منع ورود صدها تن از جوانان عرب با لباسهاى محلى عربى شدند و اين امر باعث شد تا برگزار كنندگان مراسم در پاركى ديگر ( پارك جزيره ) مراسم را برگزار كنند كه اين بار با حضور يك گروه نمايشى به زبان فارسى مواجه شدند كه در اثر آن مردم عرب مكان را ترك كرده و خواستار حضور گروه فرهنگى ميسان شدند . اين گروه كه يك گروه تئاتر و رقص و پايكوبى عربى سنتى معروف در منطقه مى باشند بعد از ساعتى حاضر شده و مراسم باشكوهى را برگزار كردند.

حتى در روزهاى عيد فطر كه به غير از اهميت دينى براى مردم عرب اهواز يك عيد ملى و تاريخى است مقامات شووينيست اوج عرب ستيزى خود را بروز مى دهند .

و امروز يكشنبه 11 آگوست پاركهاى ساحل رود كارون اهواز شاهد موجى ديگر از رفتار نژادپرستانه ضد عربى در ممانعت از نمايش تئاتر به زبان عربى و تحميل يك تئاتر فارسى بى محتوى و بى معنى در جايى كه هزاران نفر از شهروندان عرب براى معايده ( جشن عيد ) طبق يك اطلاعيه قبلى گرد هم آمده اند .

تعدادى از فعالان عرب به سازمان حقوق بشر اهواز گفتند كه پس از ممانعت بسيج از ورود جوانان عرب با لباسهاى عربى به پارك جزيره نيروهاى اطلاعاتى در مكان حاضر شده و دستور نقل مكان مراسم را به پارك جزيره دادند زيرا كه در پارك جزيره به علت وجود يك راه ورود و خروج امكان كنترل و مراقبت از مكان توسط بسيج و نيروهاى امنيتى آسانتر است تا هر وقت بتوانند شادى مردم عرب را به هم بزنند و از هرگونه اظهار اشعار هويت طلبانه و ملى ممانعت ورزند .

سازمان حقوق بشر اهواز

11 آگوست 2013


جستجو