زندانى

به :

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

كليه سازمان ها و فعالان بين المللى مدافع حقوق بشر

هجوم نیروهای امنیتی، پلیس، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی وابسته به آنها به منازل مردم و بازداشتهای دسته جمعی در اقلیم عربستان (اهواز ) همچنان ادامه دارد. این یورش ها به دلیل اعتراصات مردمی به صدور احکام اعدام صادر شده در حق 15 تن از فعالان سیاسی و فرهنگی و نیز انجام برخی از فعالیتهای مذهبی و فرهنگی جوانان عرب به ویژه اتباع اهل سنت می باشد. ادامه بازادشت فعالان مذهبى اهل تسنن به اين دليل است كه نظام جمهورى اسلامى انجام اینگونه فعالیتها را تهدیدی برای مشروعیت دینی و مردمی خود می داند.

این اعمال خودسرانه نیروهای امنیتی و ایجاد حالتی از خفقان و وحشت و همچنین برقراری شرایط امنیتی در شهرهای مختلف اقلیم اهواز در سایه سکوت رسانه های داخلی و خارجی صورت می گیرد.

مقامات امنیتی در اهواز بدون هيچ تعهدى به معیارها و قوانین بین المللی و حتی قوانین خود نظام جمهوری اسلامی اقدام به به بازداشت شهروندان بدون حکم دادگاه يا وقوع جرم مبادرت مى ورزند . عملیات سرکوب، مجازاتهای دسته جمعی و گسترش حالت رعب و وحشت و سایر موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی دولت بر علیه مردم عرب اقلیم اهواز بدور از چشم جهان ادامه دارد .

طبق اخبار رسیده از سوی فعالان حقوق بشر اهوازی عملیات بازداشتهای دسته جمعی و خودسرانه فعالان عرب به اکثر شهرهای این اقلیم کشیده شده است. و مراکز بازداشت در زندانهای مخفی وزارت اطلاعات، مراکز پلیس و سپاه پاسداران و همچنین بازداشتگاه زندان کارون معروف به "عملیات " از شمار زياد بازداشت شدگان بی گناه عرب اهوازی پر شده است .

اسامی بازداشت شدگان شهر کوره در جنوب اقلیم اهواز به تاریخ 1 مارس 2013 عبارتند از:

1 - عبدالرضا غبیشاوی، 2- محمد کریمی، 3- جاسم ناصری، 4- قاسم سیمری.

روزبعد 2 مارس 2013 عملیات بازداشت به شهر مجاور آن "جراحی" کشیده شد، اسامی بازداشت شدگان عبارتند از:

5 - ابراهیم حاج مقدم، 6- هادی خضیری، 7- علی صخراوی، 8- نجم مقدم.

چند روز قبل ازآن یک شهروند عرب در شهر خلفیه به نام:

9- سعید عساکره بازداشت گردید.

در شهر شوش نیز:

10- علی احمدیان بازداشت گردید.

بازداشتهای شهر عبادان به تاریخ 1 مارس 2013 شامل 9 شهروند عرب اهل تسنن بوده كه اسامی انان به قرار زیر می باشد:

11 - سمير خنافره، 12- عبد الرضا عنافجه، 13- رضا ساعدی، 14- رمضان باوی،15- جابر ال كثير، 16- عبدارضا ثامری، 17- محمود عبادی، 18- عمار موسوی،19- عماد سلامات.

اما بازداشت شدگان شهر دورخوین عبارتند از:

20 - جاسم دريس، 21- خلف جابری، 22- كاظم حزباوی، 23- ناصر فاضلی، 24- ثامر مطوری.

و اما اسامی بازداشت شدگان کوی ملاشیه شهر اهواز، تاریخ 26 فوریه 2013 به قرار ذیل می باشد:

25- محمد منصوري، 26- ناجي سيلاوي، 27- غالب براجعة، 28- فيصل سيلاوي،29- عيسى سيلاوي، 30- رضا باوی، 31- سالم براجعة، 32- منصور براجعه، 33-عباس بدوي، 34- امیر بدوي، 35- احمد بدوی، 36- محمد مزرعة، 37- ناصراسدی، 38- احمد حیدري، 39- جاسب عفراوی، 40- ولید مسعودی، 41- خلیل خسرجی.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم كردن این بازداشتهاى خودسرانه و غير قانونى و رفتارهاى نژادپرستانه و غیر انسانی با شهروندان عرب از تمام سازمانهای مدافع حقوق بشر مى خواهد تا نسبت به ایجاد فشار در اسرع وقت بر علیه مقامات ایرانی جهت متوقف کردن اينگونه بازاداشتها و رفتارهاى تبعيض آميز و مخالف قوانين بين المللى موضع گیرى قاطعانه خود را اعلام كنند و نيز خواستار مطالبه دولت جمهورى اسلامى نسبت به توقف شکنجه جسمی و روحی بازداشت شدگان و حق داشتن وکیل و برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی و مطابق با قوانين و معاهدات بین المللی حقوق بشر و نيز منع اجراى حكم اعدام فعلان سياسى و مدنى و آزادی فوری تمامی زندانیان عقیدتی – سیاسی می باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز

8 مارس 2013


جستجو