نقش زنان عرب اهوازی در سالهاى اخير در زمينه مبارزه با خشونت و تبعیض و نيز مقابله با سیاست‌های همانند سازی فرهنگی بسيار پر رنگ شده است. دامنه این فعاليتها به مسائل محیط زیست و حضور در اعتراضات مردمى عليه اقدامات و سیاست‌های منفی حکومت مرکزی و دست نشاندگان محلی اش - به هدف سرکوب و به حاشيه راندن مردم عرب اهواز - گسترش یافته است.

علیرغم ساختار محافظ کار جامعه عرب ، زنان در اقلیم اهواز با توجه به حضور پرشمار آنان در اعتراضات مردمی سراسری یا حتی تظاهرات کارگران و نیز در زنجیره های مردمی برای نجات رودخانه کارون و اعتراض به آلودگی هوا و سایر فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری حتی پیشقدم نیز بوده اند.
هنوز تعدادی از زنان عرب به دلیل این فعالیت ها بازداشت و زندان شده اند و بسیاری نیز به دلیل مشارکت در اعتراضات گسترده مردمی در خیابان‌های اهواز و شهرهای مختلف احضار و تهدید شدند.
در حالی که مردم جهان در پی برگزاری اولین نشست فدراسیون جهانی زنان دموکراتیک در سال 1945 در پاریس که برای پاسداشت تظاهرات سال 1909 در نیویورک که با هدف حمایت از حقوق زنان برگزار شد روز 8 مارس را مانند هر سال به عنوان روز زن جشن میگیرند ولی زن اهوازی کماکان به مانند سایر زنان در ایران از سوی نهادهای سرکوبگر مانند گشت ارشاد و دیگر سازمان‌های فاسد که حقوق زنان را تحت پوشش شعارهای واهی سرکوب می‌کنند، از استمرار تبعیض رنج می‌برد.
تبعیض علیه زنان از سوی دستگاههای سرکوب رژیم ایران در مناطق به حاشیه رانده شده بیش از هر مکان دیگری است. رژیم استبدادگر ایران که مخالف آرمان های زنان است، کماکان به دلیل گفتمان ایدئولوژیک و نهادینه کردن ظلم و ستم و نگاه از بالا به زن تحت پوشش شعارهای حفظ مقدسات دینی، بزرگترین دشمن حقوق زنان است.
این رژیم همچنین اقدام به نهادینه کردن رسوم و باورهای اجتماعی عقب مانده کرده و از آنها به عنوان پوششی برای اقدامات سرکوبگرانه خود استفاده کرده و ادعا می‌کند این رسوم و سنن برای استمرار ثبات جامعه است.
علیرغم اینکه اوضاع فعلی زنان در جامعه عرب نسبت به دهه‌های گذشته بهتر شده و می‌توان این موضوع را در افزایش پررنگ تعداد زنان دانشجو در مدارس و دانشگاه‌ها و حضور فعال زنان و دختران در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله کاندیداتوری زنان در شوراهای شهرها و در اختیار گرفتن فرصت‌های شغلی در نهادهای دولتی و غیردولتی و حضور زنان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه سیاست‌های نژادپرستانه به ویژه در سال‌های اخیر دید، زنان همچنان از وجود تبعیض، محرومیت و انواع خشونت‌های زبانی، جسدی و روانی رنج می‌برند. 

علاوه بر این به دلیل ساختار نظام سیاسی موجود، زنان ایران کماکان از فرصت‌های مساوی در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه محروم هستند و در مورد زن اهوازی علاوه براین مسائل ، روابط سنتی جامعه عربی موانع متعددی در مسیر احقاق حقوق زنان قرار می‌دهد.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن تبریک روز جهانی زن به همه زنان اهواز به شکل خاص و زنان جهان به شکل عام، خواهان پایان دادن به هرگونه خشونت علیه زنان چه از سوی جامعه و چه از سوی حکومت و نهادهای سرکوبگر وابسته به رژیم ارتجاعی ضد زن ولایت فقیه می باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز
8 مارس 2019