برنامه: صدا و سیمای اهواز

موضوع برنامه: اعدام قریب الوقوع 30 فعال فرهنگی و مدنی عرب اهوازی

مجری برنامه: دکتر کریم عبدیان بنی سعید - تحلیلگر و فعال سیاسی

مهمانان برنامه: صالح حمید -مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز در اروپا
برای مشاهده اینجا کلیک کنید