دادگاه انقلاب در تهران، روز شنبه ۱۶ شهریور ، ۷ كارگر و فعال اعتراضات نیشکر هفت تپه را مجموعا به  ۱۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

احکام صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به شرح زیر است:

1️⃣ اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه : ۱۴ سال حبس تعزیری

2️⃣ سپیده قلیان، حامی کارگران هفت تپه: ۱۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری

3️⃣ امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری

4️⃣ عسل محمدی، عصو تحریریه نشریه گام:۱۸ سال حبس تعزیری

5️⃣ ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری

6️⃣ امیر امیرقلی، عصو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری

7️⃣ محمد خنیفر، کارگر هفت تپه: ۶ سال حبس تعزیری


این احکام با اتهاماتی مبهم همچون “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” ، “توهین به رهبری” “نشر اکاذیب” ، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و اتهام “اخلال در نظم عمومی” صادر شده در حالی که کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به ماه‌ها عدم دریافت حقوق خود و وضعیت و شرایط نامناسب شغلی ، اعتصابات و تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن حمایت از اعتراضات و مطالبات کارگران این احکام سرکوبگرانه را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو این محاکمات صوری و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان می‌باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز

یکشنبه  ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 

۸ سپتامبر ۲۰۱۹