روز، جمعه، ١٢ آوريل ٢٠١٩ برابر با ٢٣ فروردين ١٣٩٧، آقای دكتر كريم عبديان بني سعيد، مدير اجرائي سازمان حقوق بشر اهواز(اهرو) در جواب به تقاضای عاجلانه سازمان اهرو، از طرف سه نماينده كنگره آٰمريكا در مورد سيل در إقليم اهواز (خوزستان)، و نقش حکومت و سپاه پاسدارن در گسترش سیلابها و بي عملی حكومت جمهوري إسلامي در فراهم كردن حداقل امكانات براي سيل زدگان، برای توضيحات در این باره لازم به كنگره دعوت شد. 
اولين ملاقات از ساعت ١٠.٣٠ تا ١١.٣٠ با آقاي ران كاند Congressman Ron Kind 
نماينده كنگره از ايالت ويسكانسين، همراه با معاون حقوقي ايشان ، آقاي بن هيوتررBen Hutterer و از ساعت ٢ تا ٢.٣٠ بعد از ظهر با آقاي تام مالينوفسكي، نماينده ايالت نيوجرسي 
Congressman Tom Malinowski , همراه با آقاي فيليپ مك دانيل،, Foreign Policy Advisor, Philip McDaniel معاون امور بين المللي ایشان، برگزار گرديد. ملاقات سوم كه قرار بود از ساعت ٣ و نيم تا چهار و نيم بعد از ظهر با خانم شيلا جكسون نماينده ايالت تكزاس و معاون ايشان آقاي گلن روشينگ برقرار شود، متاسفانه درآٰخرين لحظه به دليل تراكم كار و ضرورت حضور ايشان در حوزه انتخابي خود، لغو و به هفته آينده موكول شد. 
دكتر عبديان در هر مورد و براي هر نماينده، با نشان دادن عكس و فيلمهاي كوتاه دريافتى از داخل واز روى نقشه تشريح كردند كه از حدود يك ماه پيش سیلابها با درجات مختلف ٢٦ استان از ٣١ استان ايران را در نورديد كه اين سيلابها با اين شدت و وسعت بي سابق بوده و باعث خساراتهاى جاني و مالي فراواني بوده است. اما دولت جمهوري اسلامي بي عملگي مطلق خود را به نمايش گذارد. ايشان از روي نفشه نشان دادند كه در منطقه عرب نشين و نفت خير إقليم اهواز (خوزستان) بيشتر از هر استان ديگر دچار مصیبتهاي و خساراتهاي جاني و مالي بمراتب فراوان تري بوده است. 
آقاي عبديان توضيح دادند كه مدت سيلابها در بعضي نقاط شمالي و مركزي بيش از چند روز نبوده است در حاليكه در إقليم اهواز با طغيان بي سابقه ٤ رود إقليم ، يعني كارون و كرخه و دز و مارون بود و حكومت با باز كردن كامل دريچه هاي عظيم سدهايي كه روي اين رودخانه ها احداث شده موجب سيلابهاي مصنوعي وحشتناكي شده است كه مدت بيش از سه هفته است كه سيل ادامه دارد و موجب خسارات فراواني شده است..
ايشان تاكيد كردند كه مردم عرب اهواز معتقدند اين عمل عمدي و در ادامه سياست عرب ستيزي و پاكسازي قومي است كه براي فرار دادن اجباري ٧-٨ ميليون عرب اهوازي است كه مالك اراضي نفت خيز اين منطقه هستند و هزاران سال است كه در اين منطقه مي زيسته اند.

مدير سازمان حقوق بشر اهواز ضمنا به مساله نفت و اينكه سپاه پاسداران با كمك حشد الشعبي، ميليشياي شيعه عراقي را به دستور و بوسيله قاسم سليماني وارد كرده و كل منطقه عرب نشين إقليم را محاصره نظامي كرده است. سپاه پاسداران و ارتش و وزارت نفت نيز تنها نگران چاه هاي نفت بوده و فقط به محافظت از موسسات مربوط به آن است در حالي كه بيشاز ٢٥٠ روستهاي عرب اهوازي زير آب رفته و مردم را بدون سرپناه و غذا و امكانات كافي به حال خود رها كرده است و نيم مليون از اين سيلابها ضرر ديده اند.
اين در حالي است حكومت بسهولت ميتواند آبهاي پشت سد را به هور و تالابها و از طري شط العرب به دريا روان كند و از شدت تراكم سيلابها بكاهد. 
دكتر عبديان توضيح دادند كه بنا به اخبار موثق از داخل، هلال احمر ايران كمكهاي اهدايي كشورهاي خارجي را به سرقت برده و هر چادر را به قيمت ٥٠ هزار تومان به سيل زدگان ميفروشد.
آقاي عبديان قول گرفتند كه هفته آينده نيز اين مسايل را با نمايندگان كميته خارجي كنگره مطرح كنند و در پایان مقرر شد که این نمایندگان به اتفاق دكتر عبديان متن يك قطعنامه را براي تقديم به كنگره و براي محكوم كردن عملکرد دولت ايران در مجلس نمايندگان تهیه و تقدیم کنند.
سازمان حقوق بشر اهواز