نیروهای امنیتی در اهواز از روز دوشنبه تا پنجشنبه ، دهها تن از شهروندان ، فعالان و شاعران عرب را به اتهام مشاركت در اعتراضاتی که در پی تشییع جنازه شاعر عرب حسن حیدری رخ داد ، بازداشت کردند.

حسن حیدری شاعر منتقد اهوازی شب شنبه گذشته به دلیل وخامت حالش به بیمارستان شفا در اهواز منتقل شد و روز یک‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۹۸ جان خود را از دست داد که برخی فعالان عرب مرگ وی را مشکوک خوانده و مقامات امنیتی را به مسموم کردن وی متهم کردند.

س از انتشار خبر فوت حیدری شهروندان اهوازی در اعتراض به فوت مشکوک این شاعر مراسم عزاداری خود را همراه با اعتراض برگزار کردند.

مراسم تشييع حيدري روز دوشنبه شاهد تجمعات اعتراضی از سوي هزاران تن كه از مناطق مختلف استان امده بودند ، بود. این اعتراضات به ویژه در مناطقی از شهرستان کارون و علی‌الخصوص در دو منطقه کوت‌عبدالله و شکاره شدت و گستردگی بیشتری داشت و در شهرهاي عربي دیگر تظاهراتی در همبستگی با اهواز صورت گرفت.

در تجمع‌ات مردم شعارهایی در انتقاد از حکومت ایران، سیاست‌هاي تبعيض و سركوب عليه عربهاي اهواز سر داده و نهادي امنيتي را به دست داشتن در مرگ این شاعر متهم کردند.

هويت تعدادي از سازمان حقوق شدگان كه توسط فعالان حقوق بشر تا كنون محوز شزده به شرح زير است:

١-ابراهیم حیدری ۳۰ ساله، فرزند خنجر-‏٢-یوسف حیدری ۲۵ساله، فرزند خنجر-٣-قاسم حیدری ۵۴ ساله، عموی حسن حیدرى، -۴-حسن سوارى ۳۹ ساله همسایه حسن حیدری-۵- رضا امیری⁩، شاعر-۶-رحیم امیری⁩ پدر رضا امیرى-٧محمدامیری⁩ برادر رضا امیرى-٨-منصور امیری⁩ عموى رضا امیرى-٩- کریم ناصری⁩ همراه فرزندانش-١٠- محمد ناصری⁩-١١-خلیل ناصری⁩-١٢-علی ناصری⁩-١٣-ناصر سوارى-١۴-رضا بالدى-١۵-سید عبدالله غرابى١۶-على مجدم، شاعر-١٧-طارق ناصرى فرزند فیصل-١٨-هانى جابرى-١٩- ایاد جابرى-٢٠-على جابرى-٢١- دانیال باوی-۲۲-خواننده عباس سحاگى ٢٣-عباس چلداوى فرزند فرهود، 38 ساله، سابقه بازداشت وحبس داشته ومدتى پيش عمل قلب داشته است ٢٤-جمعه سوارى سابقه بازداشت داشته است

٢٥-خزعل حيدرى از اهالى خ شبنم كوى علوى اهواز

٢٦-عقيل سوارى 29 ساله فرزند جليل

٢٧-شلتاق حيدرى و فرزندانش

٢٨-فرزندان صاحب عبدالحسين سوارى

٢٩-توفيق سواعدى،29 ساله، متاهل، ساكن شهرك برق اهواز، 22 آبان شبانه بازداشت شد

٣٠-قاسم بترانى

٣١-حسن سوارى فرزند عيسى

٣٢-خيرالله سوارى فرزند صاحب

٣٣-عقيل سوارى فرزند جليل

٣٤-محمد حيدرى فرزند جبار

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این بازداشت‌های بی‌رویه خواهان آزادی فوری آنان و نیز اجرای تحقیق مستقل در دلایل مرگ شاع عرب حسن حیدری می‌باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز

پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

۱۴ نوامبر ۲۰۱۹