رئيس جمهور ايران حسن روحانى ، در جلسه هیأت وزیران روز دوشنبه 20 ژوئن 2016، غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار جدید استان خوزستان (عربستان) رأی اعتماد داد تا به عنوان شانزدهمين استاندار غير عرب خوزستان از انقلاب 1979 (سال 1357شمسى) تاكنون، امور اجرايى استان را بر عهده بگيرد.
فهرست استانداران:
بررسى اسامى استانداران خوزستان بعد از انقلاب 1979 تا کنون نشان مى دهد كه دولت مركزى همه استانداران را غير عرب گماشته است:
1- احمد مدنی : (از فروردین 58 تا بهمن 58) در زمان دولت استاندار خوزستان و جنايتكار جنگى فاجعه " چهار شنبه سياه " وكشتار مردم عرب در محمره ( خرمشهر) در سال 1358 كه چند سال قبل فوت در امريكا فوت كرد.
2- محمد غرضی : (1358 تا 1360) ، در زمان شورای انقلاب _ سمت فعلی : رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مشانیر (وابسته به وزارت نیرو) ، ( اهل اصفهان)
3- محمد حسن تولایی (سرپرست) : (مرداد 1360 تا بهمن 1360) ، در دولت محمد علی رجایی ، سمت فعلی : معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،( اهل نیشابور)
4- محمد فروزنده : (1360 تا 1362) ، در دولت سید علی خامنه ای ، سمت فعلی : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ( اهل تهران )
5- علی جنتی : ( 1362 تا 1367) ، در زمان سید علی خامنه ای ، سمت فعلی : وزیر ارشاد دولت دکتر حسن روحانی ، ( اهل قم )
6- محسن میردامادی : (1366 تا 1368) ، در دولت سید علی خامنه ای ، سمت فعلی : دبیر کل جبهه مشارکت اسلامی ، (اهل اصفهان)
7- محمد حسن تولایی : (1368 تا 1371) ، در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ( اهل نیشابور)
8- علیرضا تابش : (1371تا 1372) ، در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ، سمت فعلی : مدیر عامل بنیاد فارابی ، ( اهل یزد)
8- مرتضی روزبه (سرپرست) : (شهریور 1372 تا مهر 1372) ، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ،سمت فعلی : مرتضی روزبه 6 ماه است که از استانداری قزوین عزل و در حال تدریس در دانشگاه می باشد ، (اهل قزوین)
10- محمد حسین مقیمی : ( 1372 تا 1376) ، در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ، سمت فعلی : معاون سیاسی وزیر کشور در دولت حسن روحانی، ( اهل خمین)
11- احمد خرم : ( 1376 تا 1377) ، در دولت محمد خاتمی ، سمت فعلی : تدریس در دانشگاه ، ( اهل اصفهان)
12- عبدالحسن مقتدایی : (1377 تا 1380) ، در دولت محمد خاتمی ، و نيز (1392 تا 1395) ، در دولت حسن روحانی سمت فعلی : مشاور وزیر کشور )اهل اصفهان)
13- فتح الله معین نجف آبادی : (1380 تا 1384) ، در دولت محمد خاتمی ، سمت فعلی : عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ، ( اهل اصفهان )
14- امیر حیات مقدم : (1384 تا 1386) ، در دولت محمود احمدی نژاد ، سمت فعلی : از فرماندهان نیروهای هوایی سپاه و عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی
15- جعفر حجازی (1388 تا 1392) ، در دولت محمود احمدی نژاد ، سمت فعلی : مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز
16- غلامرضا شريعتى، متولد بهبهان ( غير عرب).
اين امر به معنى كامل تبعيض قومى و نژاد پرستى و از مصاديق بارز پروژه پاكسازى قومى عليه عربهاى اهوازى از سوى دولت مركزى ايران مى باشد كه از دوران رژيم رضا شاه آغاز شده و توسط رژيم جمهورى اسلامى يعنى از زمان سقوط حكومت شيخ خزعل بن جابر در سال 1925 تا كنون هيچ حاکم یا استاندار عرب براى اين اقليم كه در سال 1936 به دستور رضا شاه از "عربستان " به نا جعلى "خوزستان تغيير نام يافت، منصوب نشده است.

سازمان حقوق بشر اهواز
20 ژوئن 2016

جستجو