10 اکتبر 2015 سیزدهمین روز جهانی مقابله با مجازات اعدام در راستای بالا بردن سطح آگاهی ها حول اعمال مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و در راستای کاهش استفاده از آن می باشد.

در حالی که جنبش الغاي مجازت اعدام در حال اجرا می باشد، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیستم قانونی شان بین سال های 1980 تا 2000 اضافه كرده اند.

امروزه این روند رو به کاهش است، به هر حال در برخی از کشورها جرائم مربوط به مواد مخدر دلیل اصلی مرگ و اعدام می باشند

مجازات اعدام در عمل:

 

• 100 کشور حکم اعدام را برای تمامی جرائم لغو کرد

• 6 کشور حکم اعدام را برای جرائم عادی حذف کرد

• 34 کشور در عمل طرفدار الغای این حکم هستند

• 58 کشور منطقه مجری اعدام هستند

• 22 کشور در حال اجرای حکم اعدام در سال 2014 هستند

• 33 کشور و مناطق مختلف حکم اعدام را برای جرائم مواد مخدر تا کنون حفظ کرده اند

- 13 کشور از این 33 کشور در حال اجرای حکم اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر در این 5 سال اخیر هستند

- 12 کشور از این 33 کشور حکم اعدام اجباری را برای رده خاصی از این جرائم حفظ کرده اند

- 5 کشور از این 33 در عمل طرفدار الغای حکم اعدام هستند

 

برای اگاهی بیشتر در مورد مجازات اعدام...

 

در سراسر جهان: اعداد و ارقام در مورد مجازات اعدام در سال 2015 را مطالعه نمایید

 

10 مورد که برای پایان دادن به مجازات اعدام میتوانید انجام دهید:

 

1. اهدا کمک و اعانه‌ به ائتلاف جهانی جهت مبارزه با مجازات اعدام

2. سازماندهی بحثهای عمومی و نمایش فیلم با تبرئه‌شده‌ها، خانواده های قربانیان قتل و کارشناسان بمنظور بالا بردن آگاهی نسبت به واقعیت مجازات مرگ

3. تدارک یک نمایشگاه هنری (عکس،نقاشی،پوستر) و یا یک بازی تئاتر. از نمایشنامه مرد مردۀ متحرک گرفته تا داستانهای ویکتور هوگو

4. سازماندهی یک تظاهرات، تحصن، گردهمائی و یا یک نمایش عمومی

5. عضو شدن در همایشهائی که در سراسر جهان برای لغو مجازات زندان تشکیل میشود

6. به دوستان و بستگان خود در زمینه لغو حکم اعدام آموزش دهید

7. نوشتن نامه برای یک زندانی محکوم به اعدام

8. پیوستن به یک سازمان طرفدار لغو مجازات اعدام

9. بسیج رسانه ها بمنظور بالا بردن آگاهی در مورد موضوع مجازات اعدام

10. شرکت در همایش "شهرها علیه مجازات اعدام/شهرها برای زندگی" که در تاریخ 30 نوامبر 2015 برگزار میگردد

 

تماس جهت پیشقدم شدن

 

در 10 اکتبر2015 ، علیه مجازات اعدام اقدام نمایید!

< عضویت در صدها طرح های سازمان یافته در سراسر جهان

 

هر کجا که هستید

< در آفریقا ، امریکا ، آسیا، اقیانوسیه و اروپا

 

هر کسی که هستید

سازمان های غیر دولتی، معلمان، وکلا ، نمایندگان محلی، نمایندگان

< مجلس ، هنرمندان ، خبرنگاران، رهبران مذهبی ، شهروندان

 

هر برنامه ای که دارید

< بحث، کنسرت، کنفرانس های مطبوعاتی، تظاهرات ، طومار، فعابیتهای آموزشی و فرهنگی...

 

با ائتلاف جهانی تماس بگیرید و در مورد رویدادهای برنامه ریزی شده در اکتبر 10 بگویید


جستجو