يونس عساكره

مردم اهواز به پشتیبانی از خواسته‌های به حق آن دکه‌دار خرمشهری و محکوم کردن برخوردکنندگان با آن دست به اعتراض زدند

سرکوب وحشیانه هم میهنان اهوازی را به شدت محکوم می‌کنیم...

 

متن کامل این نامه در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته در پی می‌آید.

با وجود اینکه خوزستان ثروتمندترین استان کشور است، اما به نسبت از فقیرترین نیز محسوب می‌شود. برای اینکه حکومت عادت کرده است ثروت همه کشور را بمکد اما به صاحبان اصلیش عایدی نرسد. برپایه همین ستم تاریخی است که یکی از شهروندان خرمشهری که از سوی یک نهاد حکومتی مورد ستم قرار گرفت، دست به خودسوزی زد و به دنبال این حادثه بسیار تلخ، مردم اهواز به پشتیبانی از خواسته‌های به حق آن دکه‌دار خرمشهری و محکوم کردن برخوردکنندگان با آن دست به اعتراض زدند اما این اعتراضات مسالمت‌آمیز نیز به شدت، سرکوب شد و صدها تن زخمی، بازداشت و عده‌ای از هم میهنانمان کشته شدند.

ضمن اینکه این اقدام غیرانسانی و وحشیانه حکومت را به شدت محکوم می‌کنیم از همه حامیان حقوق بشر به ویژه هم‌میهنان آزاده و آگاه دعوت می‌کنیم از خواسته‌های به حق آنان پشتیبانی کنند و اجازه ندهند، حکومت سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" را تداوم بخشد و هر قوم طبقه را جدا از دیگری نگه دارد و هر روز با ترفندی یکی از آنها را سرکوب کند.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر 27 اسفند 1393

خالد حردانی

شاهرخ زمانی

حشمت‌الله طبرزدی

 


جستجو