hassan rohani

حسن روحانی: به زور و شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه "نباید در زندگی مردم مداخله کنیم ولو به خاطر دلسوزی"، اظهار داشت: بگذاریم مردم راه بهشت را انتخاب کنند، به زور و شلاق نمی شود مردم را به بهشت برد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی که این سخنان را امروز (شنبه) 24-5-2014 در همایش بیمه سلامت همگانی بیان کرد، افزود: "ما مردم را سر مسایل کوچک و جزیی، بی خود، بی جهت و بی دلیل یا به دلایل واهی، به بهانه های واهی در واقع اسمش را دلیل هم نمی شود گذاشت....؛ بگذاریم مردم راحت باشند".

بر اساس همین گزارش، روحانی با بیان این که "بگذاریم مردم در سلامت روحی باشند"، خاطر نشان کرد: "این قدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بگذاریم مردم راه بهشت را انتخاب کنند، به زور و شلاق نمی شود مرد م را به بهشت برد. پیامبر هم بشیر بود و هم نذیر، شلاق در دستش نبود، بشیر بود و نذیر مردم را بشارت می داد، امید می داد راه حق را به مردم معر فی می کرد، مردم را انذار می کرد، می گفت این راه، راه ناصحیحی است، تبعاتش این هاست".

روحانی افزود: "همه بشیر و نذیر باشیم، همه کاری کنیم تا آرامشی در جامعه باشد، دعواهای گروهی، جناحی، حزبی در یک حدی بد نیست نمی خواهم بگویم مثل نمک، می خواهم تعبیر فلفل کنم."

رییس جمهوری ایران ادامه داد: "فلفل کمش اشکال ندارد اما اگر همه غذا را پر فلفل کنیم که نمی شود خورد. تا یک ذره خوردی دادت در میاد، زبان و گلو و مری و معده می سوزد و دل درد می آورد، هرچیزی اندازه ای دارد".

http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2014/05/24/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF.html


جستجو