خانوادهاى زندانيان سياسى

سخنان ضد و نقیض مقامات قضایی در باره حوادث بند 350 زندان اوین

سه روز پس از حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین، مقامات قضایی ایران روز یکشنبه 20 آوریل 2014، در باره حوادث روز پنجشنبه این زندان اظهار نظر های ضدونقیضی کردند.

غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها ، در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری ایسنا، هرگونه درگیری در بند 350 را انکار کرد و انتشار چنین اخباری را به "جبهه معاند نظام" نسبت داد.

اسماعیلی گفت: "همان طور که پیش از این گفتم هیچگونه درگیری در بند 350 بازداشتگاه اوین رخ نداد و تنها یک بازرسی نوبتی صورت گرفته است."

اسماعیلی گفت که خبر انتقال تعدادی از زندانیان به بیمارستان "کذب" است و هیچکس در این بازرسی نوبتی مجروح نشده و به بیمارستان منتقل نشده است.

روز پنجشنبه سایتهای خبری مخالف رژیم ایران خبر از کتک زدن زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را بصورت گسترده پخش کردند. این سایت ها نوشتند که بیش از صد نفر از سربازان گارد سازمان زندانها با باتون به زندانیان حمله کردند که در جریان آن سی تن از زندانیان مجروح شدند.

به گفته این سایتها دستکم 4 نفر از زندانیان سیاسی به دلیل شکستگی و خونریزی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند، و تعدادی از زندانیان نیز روانه سلول انفرادی گردیدند.

در اظهار نظری دیگر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران در باره حوادث زندان اوین به خبرگزاری ایسنا گفت در یک بازرسی از بند 350 این زندان، عده ای از زندانیان "مقاومت هایی" کردند و "یکی دو نفر از زندانیان در این بازرسی دچار جراحت" شدند.

محمدی ضمن تایید خبر درگیری و رد اظهارات اسماعیلی گفت: " خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی باید بگوییم که اتفاقی نیفتاده است که ملاقات سریع بخواهند."

به گزارش ایسنا، روز یکشنبه تعدادی از خانواده زندانیان سیاسی بند 350 در مقابل مجلس ایران تجمع کردند و خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به این درگیری در زندان اوین شدند. علی مطهری، از نمایندگان مجلس در جمع خانواده های زندانیان سیاسی تجمع کرده حاضر شد و قول داد به خواسته آنها رسیدگی کند.

http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2014/04/20/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D9%86%D8%AF-350-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-.htm


جستجو