در آستانه نهمين سالگرد انتفاضه آپريل 2005 مردم عرب اهواز نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى دست به بازداشتهاى گسترده اى دهها شهروند عرب در شهرها و مناطق مختلف اهواز زده اند.

سازمان حقوق بشر اهواز نام تعدادى از بازداشت شدگان روزهاى اخير را منتشر مى كند كه عبارتند از:

1- جابر صخراوى، روز سه شنبه گذشته 8 آپريل در كوى علوى اهواز بازداشت شد.

2- مهدى حلفى، روز سه شنبه گذشته 8 آپريل در كوى علوى اهواز بازداشت شد.

3- عارف صرخى، روز پنجشنبه گذشته 10 آپريل در كوى ملاشيه بازداشت شد.

اين بازداشتهاى بى رويه هر ساله در پى تظاهرات و تجمعات مسالمت آميز صورت مى گيرد و شمارى از جوانان كه براى احياى سالگرد انتفاضه مسالمت آميز ملت عرب اهواز در 15 آوریل 2005 در اعتراض به سياستهاى پاکساژی قومى و تبعيض نژادى توسط نيروهاى امنيتى دستگير و شكنجه و زندانى مى شوند.

سازمان حقوق بشر اهواز تأكيد مى كند که دولت ايران بايد به توصيه هاى شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ترویج و حمایت ازحق آزادی در تجمعات مسالمت جویانه كه در اکتوبر2012 و به قطعنامه شماره 16/21 پايبند باشد و به حق مردم عرب اهواز در برگزارى تجمعات مسالمت آميز احترام بگذارد . اين قطعنامه با صراحت اعلام داشته که : کشورها با توجه به تعهدات خود نسبت به قوانین و قطعنامه های بین المللی حقوق بشر، متعهد به احترام و حمایت کامل از حقوق همه افراد در برگزاری تجمعات مسالمت جویانه می باشند. همچنین موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان ازعدم وجود هرگونه محدودیت در انجام فعالیتهای آزادنه برای برگزاری و راه اندازی تجمعات مسالمت آمیز می باشند.

این بازداشتهای خودسرانه مخالف تمامی مقررات و قوانین و کنوانسیونهای بین المللی و انسانی می باشد كه دولت ايران آنها را امضا كرده است. لذا سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این بازداشتهای غیرقانونی، خواستار مداخله فوری دكتر شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران و جامعه بین المللی و تمامی سازمانهای حقوق بشر جهت حمایت این بازداشت شدگان شده و از جامعه بين الملل مى خواهد تا با اعمال فشار بیشتر بر مقامات ایرانی و مطالبه آنها جهت رعایت واحترام حقوق بازداشت شدگان و آزادى بى قيد و شرط آنان با توجه به قوانین تصریح شده درسازمان بین الملل و حتی قوانین خود نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز

11 أپريل 2014


جستجو