فعالان اهوازى

به :

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

كليه فعالان وسازمان هاى مدافع حقوق بشر

هادى راشدي از روز چهارشنبه 8/8/2013 توسط اطلاعات اهواز به مكان نامعلومى منتقل شده است . پيشتر هاشم شعبانی‌ از حدود یک‌ ماه پیش از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده است و از آن زمان هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

اين 2 زندانی عرب اهوازی محکوم به اعدام اعضاى مؤسسه فرهنگى " الحوار " از زمانى كه به مکان نا‌معلومی انتقال داده شده اند و خطر اعدام قريب الوقوع آنها در هر لحظه وجود دارد .

این دو زندانی سیاسی عرب اهوازى همراه با محمدعلی عموری‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه اعضاى مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) هستند كه به اتهام محاربه وفساد فی‌الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند.و ديوان عالى كشور حكم اعدام آنان را در تاريخ 9 ژانويه 2013 تأييد كرده است .

بقيه 3 نفر ديگر اعضاى مؤسسه الحوار نيز ممنوع الملاقات شده اند .

سازمان حقوق بشر اهواز از كليه نهادهاى بين المللى و سازمانهاى مدافع حقوق بشر مى خواهد تا نسبت به جلوگيرى از وقوع جنايت اعدام اين فعالان فرهنگى مسالمت جو به هر نحوى جلوگيرى نمايند .

سازمان حقوق بشر اهواز

15 آگوست 2013


جستجو