فعالان عرب اهوازى

4 فعال فرهنگى عرب اهوازى شهر فلاحيه ( شادگان ) كه حكم اعدام آنان شعبه 32 ديوان عالى كشور به رياست قاضى رضا فرج اللّهى و مستشار سيد على اصغر لطيفى رستمى در تاريخ ( 13 فوريه 2013 ) تاييد شد در نامه هاى خود خطاب به رياست ديوان عالى كشور اتهامات اخذ شده تحت شكنجه را در كرده و خواستار اعاده دادرسى شده اند .

لازم به ذكر است كه اين چهار فعال عرب اهوازى كه عبارتند از : عبدالرضا امیر خنافره ، غازی عباسی ، عبدالامیر مجدمی ،و جاسم مقدم پيام طى نامه ايى از درون زندان كارون خواستار مداخله سازمانهاى بين المللى حقوق بشر براى لغو احكام اعدامشان شده ند .اين فعالان فرهنگى پيشتر طى نامه ايى از درون زندان كارون خواستار مداخله سازمانهاى بين المللى حقوق بشر براى لغو احكام اعدامشان شده ند .

در نامه غازى عباسى به رياست ديوان عالى كشور آمده است :

با سلام ودعای خیر

احتراما" به استحضار می رساند اینجانب غازی عباسی فرزند احمد متهم پرونده شماره : ٨٨٠٩٩٨٦٣٠٠٤٠٠٦٢٦

ودادنامه شماره : ٩١٠٩٩٧٦١٢٢١٠٠٦٦٦ شماره بایگانی شعبه : ٩٠١٢١٠، وتاریخ تنظیم : ٢٥/٥/ ١٣٩١

در شعبه اول دادگاه اسلامی انقلاب اهواز به قضاوت دادرس علی البول شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان

اهواز به نام (علی فرهادوند ) به اتهام محاربه به حکم سنگین « اعدام » محکوم شدم .

بنده به استناد ماده ١٨٣ قانون مجازات اسلامی قدیم ( محاربه ومفسد فی الارض ) محکوم شدم .

در صورتی که به هیچکدام از راههای ثبوت وافساد فی الارض استدلال نشده است .

واز طرفی بنده هیچگونه اقدامی با قصد وانگیزه ، جان ومال وناموس یاارعاب مردم مرتکب نشده وهیچ گونه ناامنی در محیط صورت نگرفته است .

با توجه به اینکه حکم صادره خلاف با حکم شرع (مقایرت رأی صادره با مسلمات فقه ) است .

خواهان اعاده دادرسی از طریق قانون اصلاح ماده هجده/١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب)

می باشم . خواهشمندم با توجه به اینکه مسئله مرگ وزندگی مطرح است ، در این زمینه اقدامات مقتضی را مبذول فرمائید .

ومن الله توفیق

غازى عباسى فرزند احمد

در نامه عبدالرضا امير خنافره خطاب به رياست ديوان عالى كشور آمده است :

با سلام وقبولی طاعات و عبادات

احتراما" به استحضار می رساند اینجانب عبدالرضا امیر خنافره فرزند یونس تحت پرونده

شماره : ٨٨٠٩٩٨٦٣٠٠٤٠٠٦٢٦ وشماره دادنامه بدوی: ٩١٠٩٩٧٦١٢٢١٠٠٦٦٦ وتاریخ

تنظیم : ٢٥ / ٥/ ١٣٩١ به اتهام محاربه واستناد به ماده ١٨٣ (محاربه ومفسد فی الارض ) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به قضاوت علی البدل (علی فرهادوند) به حکم سنگین « اعدام » محکوم شدم با توجه به اینکه بنده مرتکب هیچ گونه قتلی نشده وهمچنین هیچگونه رعب وهراس عمومی ایجاد نکرده ام ودر دادنامه به هیچ یک از راههای ثبوت محاربه وافساد فی الارض استدلال نشده است .

لذا با توجه به اینکه حکم صادر شده خلاف بین شرع (مغایرت حکم صادره با مسلمات فقه است)

خواهان اعاده دادرسی طبق (قانون اصلاح ماده هجده ١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی

وانقلاب ) می باشم. خواهشمندم با توجه به اینکه مسئله مرگ وحیات در میان است، در این زمینه

اقدامات لازم را مبذول فرموده وترتیب إعاده دادرسی این پرونده را اتخاذ فرمائید.

ومن الله توفیق

عبد الرضا امیر خنافره فرزند يونس

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن اعتراض و محكوم کردن احكام اعدام صادره بر اساس اعترافات اجبارى تحت شكنجه و تأييد ديوان عالى كشور نسبت به احكام اعدام اين فعالان فرهنگى عرب خواستار لغو فورى اين احكام و اعاده دادرسی عادلانه براى اين متهمان از سوي مقامات قضائي ايران مى باشد و از جامعه جهانى و سازمانهای حقوق بشری مى خواهد تا صداى اين بى گناهان را شنيده و نسبت به توقف موج اعدام فعالان عرب اهوازى فشارهاى لازم را برحكومت جمهورى اسلامى ايران اعمال كند.

سازمان حقوق بشر اهواز

1 آگوست 2013


جستجو