دیدار و نشست نمایندگان سازمان حقوق بشراهواز با دکتر شهید در سان فرانسیسکو

صبح روز سه شنبه 16/7/2013 هئیتی از سوی سازمان حقوق بشر اهوازدرشهر سان فرانسیسکوِ ایالت کالیفورنیا دیداری با آقای دکتر احمد شهید- گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران- داشتند.

اعضای این هئیت آقایان ناجی ساعدی، فارس باوی وحسن مدحجی در رابطه با نقض حقوق بشر مستمری که نسبت به ملت عرب الاهواز از سوی نظام ج.ا.ا صورت می گیرد صحبت کرده وضمن یادآوری عدم لغو احکام اعدام صادر شده برای اعضای موسسه فرهنگی "الحوار" آقایان محمد علي عموري وسيد جابر البوشوكة وبرادر ایشان سيد مختار البوشوكة وهاشم شعباني وهادي راشدي، احکام جدید صادر شده برای جوانان فعال شهر فلاحیه(شادگان) آقایان غازي أحمد عباسي (متولد 1982)، جاسم مقدم پیام ابن سعید (متولد 1984)، وعبدالأمیر مجدمي (متولد 1980) وعبدالرضا أمیر خنافره (متولد 1987) را به اطلاع ایشان رساندند.

این هیئت همچنین به موارد نقض گسترده حقوق بشر در اهواز و اقدامات خودسرانه رژيم جمهورى اسلامى همچون بازداشتهای گسترده و محاکمات غیرعادلانه مخالف معيارهاى قانونى و بن المللى در پشت درهای بسته ای که غالبا منجر به صدور احکام اعدام برای فعالین مدنی عرب که هیچ گونه جرمی به غیر از انجام فعالیتهای فرهنگی و سیاسی مسالمت آمیز نداشته اند سخن گفته اند.

از دیگر موضواعات مطرح شده در این جلسه که یک ساعت و نیم به طول انجامید، مسائل مربوط به حقوق ملى و تخریب عامدانه محیط زیست و شهرک سازی در اقلیم اهواز، وهمچنین پروژه انتقال آب سرچشمه های رودخانه کارون به مناطق مرکزی با اکثریت فارس نشین که طبق گزارشات رسمی نظام، منجر به تخریب محیط زیست، نابودی کار کشاورزی در اقلیم و گسترش بیماری میان شهروندان عرب گردید، بود.

این هئیت ضمن به مطالعات میدانی و پژوهش های آماری پژوهشگر و روزنامه نگار عرب اهوازی آقای یوسف عزیزی بنى طرف در رابطه با وضعیت آموزش و پرورش در اقلیم اهواز اشاره شد که طبق تحقيقات آقاى عزيزى از هرچهار دانش اموزعرب فقط یک نفر از دبیرستان فارغ التحصیل و عکس آن یعنی از هر چهار دانش آموز غیرعرب سه نفر آنها فارغ التحصیل می شوند، عامل اساسی این وضعیت را منع دانش آموزان ازحق تحصیل به زبان مادری که در قانون اساسی نظام نیز به تصویب رسیده است دانستند.

لازم به ذکر است که دکتراحمد شهید در ماه مارس سال جاری گزارش چهارمش را كه متشکل از سی صفحهِ رابطه با افزایش نقض حقوق بشر در ایران بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد.کمااینکه ايشان هم اکنون درحال انجام مصاحبه با فعالین و سازمان های مختلف حقوق بشر برای تهیه گزارش جدید جهت ارائه به شورای حقوق بشر می باشد و این نشست سازمان حقوق بشراهواز با ایشان درهمین راستا بوده و با هدف نظارت و بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران می باشد.

در پایان این جلسه آقای شهید گفت که در گزارش قبلی خود که به شورای حقوق بشرارائه داد به وضعیت اسفناك ناشى از سیاستهای غیرانسانی نظام ج.ا.ا ضد مردم عرب الاهواز گزارش کاملى ارائه داده است و افزود که از كليه موارد نقض حقوق بشرى كه عليه عربهاى اهواز در ايران صورت می گیرد اطلاعات كامل و دقیقى دارد.

سازمان حقوق بشر اهواز

16/7/2013


جستجو