كريم عبديان در آمريكا

سازمان حقوق بشر اهواز روز جمعە تاریخ ١٤ ژوئن ٢٠١٣ در تظاهرات گسترده گروههاى مختلف اپوزوسيون مخالف نظام جمهورى اسلامى شركت كرد .

اين تظاهرات هم زمان با شروع انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان شوراهای شهر و روستا در ایران، شماری از تشکل ها و سازمانهايى که در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، زنان و حقوق بشری فعالیت دارند، حومە واشنگتن را به انجام تظاهراتی در روز جمعه و در مقابل دفتر محافظ منافع رژیم ایران در آمریکا فراخوانده بودند.

این تظاهرات، ساعت یک بعد از ظهر شروع شد کە در ان جمعی از فعالان مخالف رژیم شرکت کردە بودند و عکس برخی از زندانیان سیاسی و مدنی داخل زندان های جمهوری اسلامی را با خود حمل می کردند و خواستار ازادی و لغو حکم اعدام انها بودند.

دكتر كريم عبديان مدير اجرايى سازمان حقوق بشر اهواز در مورد افزايش اعدام احكام و زندان در حق فعالان سياسي و فرهنگى و مدنى عرب اهوازى و وضعيت اسفبار حقوق بشر در اقليم اهواز سخنرانى كرد و از اقدامات روز افزون غیرانسانی چون پاکسازی نژادی و تبعیض های نژادپرستانه بر علیه 5 الی 7 میلیون عرب اهوازی به شکل روزانه از سوی رژیم همچنان مستمر است صحبت كرد .

در ادامه دکتر عبدیان گفت: در چند ماه گذشته حکم اعدام پنج تن از فعالان مدنى عرب از اعضای موسسه فرهنگی الحوار به نام های "هاشم شعبانی "-و " محمد علي عموری" و "هادي راشدی" و برادران "آلبوشوكه" صادر گردید و آنها و ده ها فعال عرب ديگر در خطر اعدام قريب الوقوع قرار دارند و و افزود : در سال گذشته نیز رژیم برادران طه، عباس و عبدالرحمان حیدری به همراه دوستشان علی نعامی را اعدام کرد. همچنین دادگاه انقلاب اسلامی حکم اعدام یازده تن دیگر از فعالان عرب الاهواز که اکثرا فرهنگی ، معلم ویا دانشجو و از طبقات مختلف جامعه هستند را صادر کرده است كه اين اعمال سركوبگرانه رژيم دخالت هرچه بيشتر جامعه جهانى جهت توقف نقض گسترده حقوق بشر در اقليم اهواز را مى طلبد .

دکتر کریم عبدیان تاکید کرد: این سیاستهای نژادپرستانه و سركوبگرانه مستمر عليه مرم عرب از زمان نظام سابق و فعلی هيچگونه تفاوتى نداشته بلكه بدتر هم شده است . ولی علیرغم تمام این سرکوبها، ما شاهد راهپیمایی و تظاهرات اعتراضی مستمر ملت عرب نسبت به سیاستهای نژادپرستانه رژیم در تمام شهرهای اقلیم هستیم که بی شک این امر نشان دهنده بیداری ملت عرب الاهواز به تاثیر بهار عربی می باشد.

تظاهرات کنندگان افرادی کە برای رای دادن وارد ساختمان "دفتر محافظ منافع ایران" می شدند را مورد انتقاد شدید قرار می دادند و مدام این شعار را تکرار می کردند: "رای ما سرنگونی است".

شیرین نریمان، دکتر کریم عبدیان و ماریا روحالی در زمینە نقض ازادی های مدنی و سیاسی و سرکوب شهروندان و ملیت های ایرانی از طرف جمهوری اسلامی، بە ایراد سخنرانی پرداختند و این انتخابات را فرمایشی و غیر دمکراتیک قلمداد نمودند.

سازمان حقوق بشر اهواز

١٤ ژوئن ٢٠١٣


جستجو