مهدى مجدم

پس از حدود دو هفته بستری بودن در بیمارستان سوختگی طالقانی "مهدی مجدم" فرزند "هادی" جوان عرب اهوازی به دلیل تشدید عفونت ناشی ازسوختگی که منجر به وخامت اوضاع جسمی او گردید روز سه شنبه 30 آوریل در بیمارستان درگذشت.

پیش ازاین سازمان حقوق بشراهواز از وضعیت وخیم جسمی این جوان که در یک حرکت اعتراضی در مقابل چشمان استانداردر تاریخ 16 آوریل اقدام به خود سوزی کرده بود خبرداد.

گفته می شود که مهدی مجدم مدتها بود که درادارات دولتی وغیردولتی همچنین شرکتهای بیشمارموجود درسطح شهر اهواز به دنبال کارمی گشته ولی از آنجایی که این جستجوی طولانی مدت او بی نتیجه بود لذا تصمیم به ملاقات آقای استاندار برای طرح مشکل خود می گیرد که با این تقاضای او موافقت نمی شود همچنین نگهبانان از ورودش به ساختمان استانداری ممانعت می کنند. که در نتیجه او بیرون از ساختمان استانداری - واقع درمنطقه امانیه - منتظرمی ماند و به محض مشاهده خروج آقای استاندار گالن بنزین را بر روی خود خالی کرده و خود را به آتش می کشد. وی بعد ازاینکه توسط نگهبانان خاموش و به بیمارستان انتقال داده می شود در آنجا از سوی ماموران اطلاعات که برای بررسی اوضاع و بازجویی او به بیمارستان آمده بودند مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفت همچنین آنان خانواده وی را تهدید به بازداشت در صورت هرگونه اطلاع رسانی به رسانه های خبری کردند. چنانچه برادربزرگ وی درمراسم تشییع جنازه از سوی اداره اطلاعات احضار و تحت فشار قرارگرفته تا از برگزاری مراسم عزادرای دست بکشند چرا که برگزاری این مراسم را به مثابه تبلیغ علیه نظام می دانند.

"مهدی مجدم" جوان عرب اهوازی 32 ساله ودرکوی چهارصددستگاه منطقه سپیدار- یکی از محله های فقیر در حومه شهر اهواز- ساکن بوده که هر روز به دوایر مختلف برای جستجوی کار جهت تامین مخارج زندگی خود وآینده اش مراجعه می کرده است.

لازم به ذکر است که تمام فرصتهای کاری در این مناطق دراختیار غیر بومیان و فرزندانشان _ با توجه با اینکه نظام حاکم تمام امکانات معیشتی و مزایای کافی را در اختیارشان قرار می دهد_ که از مناطق و استانهای مختلف مرکزی در جستجوی کار به این اقلیم مهاجرت می کنند قرار می گیرد. در صورتی که فرزندان ملت عرب که ساکنین اصلی این خطه غنی از منابع طبیعی اعم ازنفت و گاز و آب و زمین های زراعی و...می باشند خود محروم از این امکانات و مزایا بوده و حتی قادر به یافتن کاری برای تامین قوت روزانه خود نیستند.

رژیم جمهوری اسلامی بشدت سعی در سرپوش گذاشتن و کتمان خبر خودسوزی این جوان عرب اهوازی دارد چرا که از احساس همدردی مردم با این اتفاق ناگوار - اقدام به خودسوزی به دلیل بیکاری و تنگدستی سخت واهمه دارد.

"مهدی مجدم" جوان عرب اهوازی قربانی فقروحرمان موجود در منطقه وهمچنین سیاستهای تبعض آمیز در پیش گرفته شده از سوی رژیم گردید. سیاستهای که امکان کسب و کاررا برای مردمان دیگر مناطق در این اقلیم فراهم کرده و ساکنین اصلی را در وضعیتی اسفناک و در فقر و کمبود قرار داده است. این وضعیت بیکاری شامل حال اکثر جوانان عرب اهوازی است که به بدترین شکل ممکن مورد ستم ملی و پاکسازی قومی سیستماتیک قرار می گیرند.

سازمان حقوق بشر اهواز

2 می 2013


جستجو