عفو بين الملل

شنبه 23 ارديبهشت 1391 ساعت 16:11 |

خبرگزاری هرانا - سازمان عفو ​​بین الملل و وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه صدور حکم 25 ضربه شلاق برای محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه امیر در استان مرکزی، به اتهام کشیدن کاریکاتور یک نماینده مجلس را محکوم کردند.

به گزارش رادیو فردا، صدور حکم 25 ضربه شلاق برای محمود شکرایه به اتهام کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اصولگرای اراک در مجلس ایران، واکنشهای بین المللی را درپی داشته است.

سازمان عفو ​​بین الملل میگوید، صدور حکم 25 ضربه شلاق برای محمود شکرایه حمله به آزادی بیان است.

آن هریسون، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو ​​بین الملل در این زمینه گفته است: «صدور این حکم وحشیانه (برای محمود شکرایه) برای کشیدن کاریکاتوری که به کسی آسیبی نمیرساند، حاوی این پیام دلسرد کننده است که ایرانیان بدون ترس از اقدامات تلافی جویانه و خشن نمیتوانند به طور آزادنه و مسالمت آمیز دیدگاههای خود را مطرح کنند. »

آن هریسون در ادامه گفته است: «این (حکم) نمونه دیگری از حملات بیامان مقامات حکومت ایران علیه آزادی بیان است.شلاق زدن اقدامی بیرحمانه، مجازاتی غیر انسانی و اهانت آمیز برای هر جرم است، و به همین دلیل براساس قوانین بین المللی ممنوع شده است. »

این مقام سازمان عفو ​​بین الملل تصریح کرده است: بهتراست مقامهای حکومت ایران به جای صدور حکم شلاق برای تعداد بیشتری از شهروندان ایرانی، برای حذف چنین مجازاتی از قوانین تلاش کنند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا نیز به شدت از صدور حکم 25 ضربه شلاق برای محمود شکرایه انتقاد کرده است.

این سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است: برای چنین اقدامی که به کسی آسیبی نمیرساند، نمیبایست چنین حکمی صادر میشد، اما متاسفانه با توجه به کارنامه بیتوجهی جمهوری اسلامی به حقوق و آزادی شهروندانش، صدور این حکم تعجب برانگیز نیست.

این مقام وزارت امور خارجه بریتانیا از دولت ایران خواسته است به حق آزادی بیان در تمام اشکال آن احترام بگذارد و حکم شلاق برای محمود شکرایه را لغو کند.

در ایران نیز روز پنجشنبه سایتهای خبری در بیانیه مشترکی به حکم محمود شکرایه اعتراض کردهاند. شماری از کاریکاتوریستهای ایرانی نیز به این حکم اعتراض کرده اند.


جستجو