احمد شهيد

آقای رییس، خانم ها و آقایان برجسته

امروز میخواهم گزارش دهم که هفتۀ گذشته با مقامات ایرانی ملاقات کرده ام تا آنچه را که باور دارم تعاملِ در حال تکامل با دولت ایران است پیش ببرم. معتقدم بحثهای این نشست احتمالا گامهایی برای پیشبرد تعامل آتی خواهد بود که به دولت ایران اجازه میدهد تا در صورت تمدید حکم من بتواند ظرف ماههای آتی مسایلی را که مطرح کرده ام مورد بررسی قرار دهد. من این رویکرد جدید را مثبت می دانم و اعتقاد دارم که این تحول نتیجۀ اقدامات ساز…

Read More

اعضاى سازمان اهرو

دربیست ودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که از تاریخ 11 مارس لغایت 15 مارس 2013 برگزار شده بود نمایندگانی از سازمان حقوق بشر اهواز شرکت داشتند. در این نشست آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، چهارمین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران (طی روزهای 11 و 12 مارس 2013) ارائه داد. دراین گزارش ایشان وضعیت حقوق بشر در ایران را وضعیتی روبه وخامت و بیش از حد نگران کننده توصیف کرده است.

همچنین درمو…

Read More

کنگره ملیت های ایران فدرال

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال اول ماه مه (مای) روز جهانی کارگر را به کارگران ملیتهای تحت ستم مضاعف، به کارگران ایرانی و به تمام کارگران جهان صمیمانه تبریک می گوید

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال براین باوراست که: اصول حقوق بشر و دموکراسی که بمعنی آزادی های مدنی و برابری انسانی است، و که برابری انسانی یعنی رفع هرنوع تبعیض: (جنسیتی - نژادی، زبانی - ملیتی، طبقاتی - دینی) است، با اصل عدالت اجتماعی درمعنی پایان دادن به فقر و بینوائی مضمن، وتأمین حد متوسطی…

Read More

جمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال

جمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال با شرکت نمایندگان اعضای ان در روزهای 5 و 6 ماه می 2012 در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد،

در این مجمع، که روح همکاری اعضاء بر ان سایه انداخته بود، ابتدا با یک دقیقه سکوت برای شهدای راه دمکراسی و حق اغاز به کار کرد، در ادامه کار بعد از تصویب صورت جلسه مجمع و شنیدن گزارش سخنگوی کنگره ، شرکت کنندگان ضمن بررسی سیاستها و برنامه های یک سال اخیر کنگره ملیتها، با تصویب سیاستهای جدید برای اینده مبارزه سیاسی کنگره به اتفاق…

Read More

اقليتها در ايران

‫ دول‌ عاقد اين‌ قرارداد:

‫ نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی بر اصول‌ حيثيت‌ ذاتی و تساوی كليه‌ افراد انسانی و كليه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند كه‌ منفرداً و مشتركاً با همكاری سازمان‌ برای نيل‌ به‌ يكی از هدفهای ملل‌ متحد يعنی توسعه‌ و تشويق‌ احترام‌ جهانی و واقعی به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهای اساسی برای همگان‌ بدون‌ تمايز نژاد يا جنس‌ يا زبان‌ و يا مذهب‌ اقدام‌ نمايند.

‫ نظر به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهانی حقوق‌ بشر اعلام‌ میدارد كه‌ كليه‌ افر…

Read More

جستجو