خانواده هاى حدود 500 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخيرا اهواز، صبح دوشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٧ ( 16 آپريل 2018) مقابل استاندارى خوزستان در اهواز تجمع كردند.
بخش ديگرى از خانواده هاى بازداشت شدگان روبه روى دفتر نماينده اهواز در مجلس على سارى ، و تعدادى ديگر نيز روبه روى دفتر  جواد الباجى نماينده ديگر اهواز  تجمع كردند.
خانواده بازداشت شدگان اعتراضات اخيرا اهواز ، با انتشار بيانيه اى كه نسخه از آن به سازمان حقوق بشر اهواز رسیده تاكيد كردند كه دستگيرى فرزندانشان تنها به دليل تجمعات عرب ها در دفاع از هويت عربى صورت گرفته است. آنان تاكيد كردند كه اين جوانان از فعالان مدنى مسالمت آميز و هويت طلب بوده و در چهارچوب قانون خواستار مطالبات خود بودند اما بدون هيچ دليلى در خانه يا محل كار يا جاهاى ديگر دستگير و بازداشت شده اند.
خانواده ها تاكيد كردند كه در مراجعه به دادگاه انقلاب هيچكس جوابگو نبوده و  امكان ملاقات با قاضى شعبه ١٢ كه گويا مسئول رسيدگى به اين پرونده هاست را نداشته اند.
خانواده بازداشت شدگان اعتراضات اخيرا اهواز ، از استاندار خوزستان خواسته اند كه با توجه به مراجعه روزانه آنان به دادگاه انقلاب و سرگردانى و بلا تكليفى ، نسبت به جوابگويى و تسريع در رسيدگى قانونى به مشاله بازداشت شدگان اقدام كند.
سازمان حقوق بشر اهواز  ضمن محکوم کردن ادامه روند سركوب اعتراضات مردمى و بازداشتهاى خودسرانه شهروندان عرب اهواز که در هفته هاى گذشته به شکل مسالمتآمیز در شهرهای مختلف اقليم اهواز ( استان خوزستان) تظاهرات کردهاند، نسبت به سلامتى بازداشت شدگان به شدت نگران است.
متاسفانه مقامات دولت ایران به جای پاسخگویی به درخواست مردم به پاخاسته، راهحل های امنیتی را پیش گرفته و منطقه را به یک پادگان نظامی بزرگ تبدیل کردهاند وبه بازداشتهای دسته جمعی و خودسرانه ادامه می دهند.
گفتنی است که اعتراضات مردم عرب ایران در اعتراض به برنامه تلوزیرنی شبکه ۲ سیما بود که هویت عربهای اهوازی را انکار و آنها را تحقیر کرده بوده ، اما بعدا تظاهرات به دلیل انباشت مطالبات و سياستهاي تبعیض آمیز و عرب ستیزانه نظام جمهوری اسلامی مانند برنامه حکومت برای تغییر بافت جمعیتی منطقه به نفع مهاجران و به حاشیه راندن و در نهایت حذف مردم عرب ، ادامه یافت.
از دیگر مطالبات مردم عرب ، حق تحصیل به زبان مادری، مشکلات بیکاری، استخدامهای غیربومی، حقوق معوقه کارگران، انتقال آب از سرشاخههای کارون، توقف روند تخریب محیط زیست، تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان، متوقف شدن روند دستگیری و زندان کنشگران عرب، تاسیس روزنامه و رسانههای مستقل به زبان عربی است که دولت ایران به جای حل مشکلات ، تا کنون فقط اقدام به راه حل امنيتي و سرکوب خشونت آميز مطالبات کرده است.
سازمان حقوق بشر اهواز با تاکید بر حق مردم عرب اهواز در ادامه تظاهرات مسالمت آمیز خواهان پایان دادن به سرکوب این تجمعات قانونی و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان می باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز
16 آوریل 2018 ( ٢٧ فروردين ١٣٩٧)