سازمان حقوق بشر اهواز به نقل از منابع خود تاکید می کند که تا تاریخ صدور این بیانیه مورخ پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ( موافق با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) بازداشتهای بی رویه صدها شهروند عرب اهوازی هنوز ادامه دارد و شمار بازداشت شدگان که شامل فعالان سیاسی و فرهنگی و حتی تعدادی از زنان و شهروندان عادی نیز شده از مرز ۶۰۰ نفر گذشته و بسیاری از آنان در بازداشتگاههای مخفی دستگاههای اطلاعاتی جهت کسب اعترافات اجباری شکنجه می شوند.

این بازداشتهای کور و فرا قانونی و بدون مجوز قضایی پس از حمله ی مسلحانه به رژه ی نیروهای مسلح در اهواز در ۲۲ سپتامبر( ۳۱ شهریور ۱۳۹۷) آغاز شده و علیرغم اینکه مقامات سیاسی و امنیتی اعلام کرده اند که ۲۲ نفر را در رابطه با این حادثه دستگیر کرده اند اما این مساله بهانه شده است تا دستگاه نظامی - امنیتی حاکم بر استان اقدام به پاکسازی منطقه از فعالان مسالمت جوی سیاسی و فرهنگی عرب کرده و و این بازداشت ها به منظور  ایجاد رعب و وحشت و به هدف سرکوب کل جنبش مسالمت آمیز بعد از یک ماه همچنان ادامه یابد.

همچنین برخی از گروههای سیاسی ، نهادهای امنیتی ایران یا بخشی هایی از آن به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران را با هدف تغییر نگاهها از بحران های داخلی و خارجی ، به دست داشتن در این حادثه متهم می کنند.

بنا بر آخرین گزارشی که فعالان محلی به سازمان حقوق بشر داده اند حدود ۱۶۵ نفر از این دستگیر شدگان به زندان مرکزی اهواز  واقع در منطقه شیبان اهواز انتقال داده شده اند اما بخش اعظم آنان هنوز در بازداشتگاههای سری وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت هستند.

بسیاری از بازداشت شدگان طی تماسهای تلفنی با خانواده هایشان از اعمال شکنجه و ضرب و شتم شدید جهت کسب اعترافات اجباری سخن گفته اند و خانواده به شدت نگران سرنوشت فرزندانشان هستند.

این اقدام دستگاههای امنیتی نشان می دهد که مساله بازداشتهای گسترده مربوط به حمله داعش نمی شود. علی الخصوص که اکثریت قریب به اتفاق مردم عرب اهواز زاز مذهب شیعه هستند و این گروه افراطی جایگاهی در بیان این مردم نداشته و ندارد و به جز حمله مشکوک اخیر که ۴ نفر عرب و یک غیر غرب از قومیت لر در آن مشارکت داشته اند منطقه شاهد هیچ گونه عملیات نظامی از سوی این گروه نبوده است.

لذا هدف اقلیت سیاسی - نظامی - امنیتی حاکم بر استان آشکار است که می خواهد از این طریق فضا را میلیتاریزه کرده و برای سرکوب موج اعتراضات گسترده، اعدام زندانیان سیاسی و کنترل و تحریف نارضایتی های فزاینده ی مردم عرب در برابر سیاست های تبعیض آمیز و نژادپرستانه آماده سازد.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این دستگیریهای کور خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان و پایان دادن به سرکوب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز می باشد و از هر گونه شکنجه جهت کسب اعترافات اجباری همانند گذشته هشدار می دهد.

در ذیل اسامی ۱۴۵ نفر از بازداشت شدگان که عمدتا از شهرهای اهواز، محمره ( خرمشهر)، عبادان ( آبادان) و خفاجیه ( سوسنگرد) و فلاحيه ( شادگان ) هستند و هویت شان از سوی فعالان حقوق بشر محرز شده ، می آید:

 1. 1. احمد امين(قيس)غزی ساکن کوی ملت - اهواز - پژوهشگر وفعال فرهنگى
 2. 2. سید صادق نزاری 63 ساله ساکن کوى آل صافى اهواز
 3. 3. سجاد سیلاوى 25 ساله ساکن کوى آل صافی اهواز
 4. 4. جواد بدوى 26 ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
 5. 5. شانی شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 6. 6. خلیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 7. 7. جمیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 8. 8. صادق سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 9. 9. فارس شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 10. 10. علی مزرعه ساکن کوی ملاشیه اهواز
 11. 11. سمیر سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 12. 12. ریاض شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 13. 13. علی حیدری فرزند شایع ساکن کوی ملاشیه اهواز
 14. 14. یوسف خسرجى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 15. 15. جواد هاشمى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 16. 16. على رضا دریس ساکن کوی ملاشیه اهواز
 17. 17. ماهر مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 18. 18. ریاض زهیرى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 19. 19. خالد سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 20. 20. مختار مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 21. 21. علی الباجی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 22. 22. محمد مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 23. 23. جادر عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 24. 24. عقیل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 25. 25. سید جلیل موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 26. 26. عیسى بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 27. 27. هادى عبیداوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 28. 28. سید صادق موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 29. 29. احمد حیدرى ساکن منطقه ملاشیه شهر اهواز
 30. 30. میلاد عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 31. 31. عادل زهیرى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 32. 32. عبدالله سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 33. 33. عباس بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 34. 34. محسن بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 35. 35. فرحان شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 36. 36. محمد عمورى 26 ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
 37. 37. نعیم حیدرى 24 ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
 38. 38. عارف غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
 39. 39. کاظم غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
 40. 40. علی الحایی(حیاوی) ساکن کوی ملاشیه اهواز
 41. 41. شاکر سواری 29 ساله معلول جسمى ساکن کوی ملاشیه اهواز
 42. 42. سید قاسم موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 43. 43. فاضل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
 44. 44. سهراب مقدم ساکن کوی درویشیه کوت عبدالله شهر اهواز
 45. 45. کریم مجدم ابومعتز ساکن کوت عبدالله شهر اهواز

46.جعفر حزباوى 28 ساله فرزند اعنید ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز

 1. 47. احمد حزباوى 28 ساله ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
 2. 48. عارف ناصرى 30 ساله فرزند عیدان ساکن کوت عبدالله ( کانتکس) اهواز
 3. 49. اسامه تیماس 26 ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
 4. 50. احمد تیماس 28 ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
 5. 51. محمد مومن تیماس 55 ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
 6. 52. سید جاسم رحمانى (موسوى) ۳۳ ساله متأهل ساكن كوي علوى اهواز
 7. 53. ماجد چلداوى فرزند سعدون ساکن كوي علوى ( شيلنگ آباد) در شهر اهواز
 8. 54. سید حمود رحمانى (موسوى) ساکن كوي علوى در شهر اهواز
 9. 55. حاتم سوارى ساکن كوي علوى در شهر اهواز
 10. 56. جاسم کروشات 45 ساله ساکن كوي علوى اهواز
 11. 57. نوری نیسی ساکن كوي علوى در اهواز
 12. 58. حسین حیدرى ساکن كوي علوى در اهواز
 13. 59. عدنان سوارى ساکن كوي علوى در اهواز
 14. 60. محمد حيدرى 25 ساله از اهالى كوى علوى
 15. 61. ماجد سواری ساکن كوي علوى در شهر اهواز
 16. 62. علی سواری فرزند غازی ساکن حی الثوره در شهر اهواز
 17. 63. محمد سواری فرزند صباح ساکن حی الثوره در شهر اهواز
 18. 64. علی مزبانی نصر(سواری) ساکن حی الثوره در شهر اهواز
 19. 65. احمد کاظم کروشات ساکن اهواز
 20. 66. جعفر عبیداوی ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز
 21. 67. احمد باوى ساکن منطقه زهیریه(گلدشت) شهر اهواز
 22. 68. على شجیرات(ابوفاروق) ساکن مویلحه اهواز
 23. 69. محمود دورقى ساکن مویلحه اهواز
 24. 70. عزیز حمیداوى ساکن مویلحه اهواز
 25. 71. امید بچاری ساکن مویلحه اهواز
 26. 72. رامین بچاری ساکن مویلحه اهواز
 27. 73. جمیل احمد پور(الحایى) ساکن کوى عزیزیه (خشایار) شهر اهواز
 28. 74. فهد نیسى ساکن کوی شهرک اهواز
 29. 75. جمیل حیدرى ۳۳ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز
 30. 76. ماجد حیدرى ۲۵ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز
 31. 77. احمد حمری ۲۹ ساله لیسانس ساکن کوی مندلی شهر اهواز
 32. 78. علی سوارى ۲۳ ساله فرزند چاسب ساکن عزیزیه(خشایار) شهر اهواز

79.دانیال عادل امجد 43 ساله ساکن کوى مشعلى شهر اهواز

 1. 80. موسى مزرعه ساکن روستاى ابوحمیظه خفاجیه ( سوسنگرد )

81-عبدالرحمن خسرجى 32 ساله ساکن " کوت سید نعیم " خفاجیه  ( سوسنگرد )

 1. 82. مهدى مزرعه ساکن " ابوحمیظه " خفاجیه  ( سوسنگرد )
 2. 83. احمد سویدى ساکن روستاى " حجیه " شهر خفاجیه
 3. 84. عدنان مزرعه از ساکنان شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 4. 85. خانم لمیاء حمادى ساکن کوى ابوذر شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 5. 86. حسن حرباوى ساکن شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )

87.على سویدى ساکن روستاى حجیه شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )

 1. 88. فایز عفراوى 30 ساله متاهل - روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 2. 89. محمد امین عفراوى 37 ساله از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 3. 90. عباس مغینمی 26 ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 4. 91. مرتضى بیت شیخ احمد فرزند ناصر 24 ساله - روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 5. 92. مرتضى مغینمی 22 ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 6. 93. عارف مغینمی 27 ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 7. 94. حمدان عفراوى فرزند عباس السید ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 8. 95. امیر عفراوى فرزند فاضل ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 9. 96. على عفراوى فرزند حمد ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه  ( سوسنگرد )
 10. 97. محمد محمدى 22 ساله ساکن شهرستان حمیدیه
 11. 98. قاسم کعباوى 24 ساله ساکن شهرستان حمیدیه
 12. 99. مهدى ساعدى 27 ساله ساکن شهرستان حمیدیه
 13. 100. لامی شموسی ساکن حمیدیه
 14. 101. عادل عفراوى ساکن شهر حمیدیه
 15. 102. مهدى کوتى ساکن شهر حمیدیه
 16. 103. علی کوتى ساکن شهر حمیدیه
 17. 104. ستار کوتى ساکن شهر حمیدیه
 18. 105. على منصورى ساکن شهر حمیدیه
 19. 106. على ساکى فرزند امروح ساکن شهر حویزه
 20. 107. عباس ساکى فرزند عبدعلى شرهان ساکن شهر حویزه
 21. 108. ابوشعلان ساکى ساکن شهر حویزه
 22. 109. خزعل عباس التميمي (فاضلي) ٣٠ ساله ساکن کوی شيبان شهر اهواز

110.علی سوارى 30 ساله فرزند ساهی از اهالى منطقه شكاره كوت عبدالله

111.مصطفی سوارى 25 ساله فرزند ساهى از اهالى منطقه شكاره كوت عبدالله

112.خالد عبیداوی 25 ساله از اهالى منطقه شكاره كوت عبدالله

 1. 113. عباس حیدری 23 ساله برادر شاعر حسن حیدری از اهالى منطقه شكاره كوت عبدالله

114.مرتضى اميرى از اهالى درويشيه كوت عبدالله

115-ياسين اميرى 23 ساله، ساكن درويشيه كوت عبدالله

116.صادق حیدرى، فرزند قاسم، ۲۸ ساله، از اهالى ملاشیه، جنوب شهر اهواز

117.جلال نبهانی از كوى عامری اهواز

118.خالد حزباوى،40 ساله، متاهل، ساكن كوى كانتكس منطقه كوت عبدالله اهواز

119.محمد حزباوى فرزند عبدالكريم 30 ساله، متاهل، ساكن كوى كانتكس منطقه كوت عبدالله اهواز

120.رضا بترانى 34 ساله، ساكن كوى كانتكس منطقه كوت عبدالله اهواز

121.طارق اميرى 24 ساله، ساكن درويشيه كوت عبدالله

122.جمال مجدم 35 ساله، ساكن درويشيه كوت عبدالله

124.مهدى مزرعه 22 ساله فرزند عزيز ، كارمند بيمارستان، ساكن خفاجيه(سوسنگرد)

125.موسى مزرعه 25 ساله، دانشجو، ساكن خفاجيه(سوسنگرد)

126.رشید کروشات فرزند حاج موسی کروشات ساکن اهواز كوى مندلی، بازداشت 28 مهرماه

127.حکیم کروشات فرزند منان

128.خانم زودیه عفراوی 55 ساله ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجيه (سوسنگرد)

 1. 129. خانم قیسیه عفراوی 60 ساله ساکن روستای آلبوعفرى از توابع خفاجيه
 2. 130. جواد محناپور(عفراوى) ساكن روستاى آلبوعفرى از توابع خفاجيه
 3. 131. على مغينمي فرزند صدام ساكن روستاى حجيه از توابع شهر خفاجيه
 4. 132. حسين حمودى(سبهاني)25  ساله - دوشنبه 30 مهرماه توسط اداره اطلاعات اهواز در كوى (خشايار) اهواز بازداشت شد
 5. 133. يحيى بروايه از اهالى شهر اهواز در اول آبان ماه بازداشت شد

134.ناجي سليمي فرزند سلمان از اهالى روستاىً بيت محميد شهرستان شوش

135.يحيى سليمي فرزند ناجي از اهالى روستاىً بيت محميد شهرستان شوش

136.عظیم شاوردی فرزند عبد، از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحيه( شادگان)

137.ابراهیم شاوردى31 ساله فرزند كنعان از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحيه( شادگان)

138.خالد البوخنفر فرزند سعيد از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحيه( شادگان)

139.احمد شاوردي 24 ساله فرزند عبدالجليل،از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحيه( شادگان)

140.مهدي شاوردي 17 ساله فرزند حسن از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحيه( شادگان)

141.عدنان خنافره فرزند سريح از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحيه( شادگان)

142.مسلم فرج الله از اهالی شوشتر متاهل و دارای یک فرزند 2 آبان ماه بازداشت شد

143.انور عاشوري 26 ساله فرزند درچال از اهالى روستاى بيت عاشور شهر فلاحيه(شادگان)

144.محمد رضا جلالی 26 ساله فرزند حسن، متاهل، از اهالى كوى ابوذر شهر خفاجيه(سوسنگرد)

145.رحیم امین پور ( حیدری ) ساکن اهواز کوی زهیریه ( گلدشت ) ٢ آبان توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شد.