سازمان حقوق بشر اهواز اعتراض خود را نسبت به حذف اشارات وزیر امور خارجه ایالات متحده به عرب های اهواز از سوی مترجم فارسی صدای آمریکا را که در طی سخنرانی آقای پمپئو در جمع ایرانیان مقیم آمریکا در کالیفورنیا صورت گرفت، ابراز می‌دارد.

آقای پمپیو در سخنرانی خویش اظهار کرده بود که " رژیم صدها نفر از اهوازی ها ، اعضای جامعه اقليت عرب‌های ايران ، را به دلیل مطالبه ی حقوق زبانی و دیگر حقوق پایه ای خویش بازداشت می کند ".

اما مترجم فارسی در ترجمه ی همزمان گفت که رژیم صدها نفر از " ازهاری ها " را به دلیل اعتقادات و حقوق زبانیشان بازداشت کرده است. اگر فرض شود که مترجم متوجه معنای دقیق کلمه ی " اهوازی ها " نشده بود و آن را به " ازهاری ها " ترجمه کرد چرا عبارت توضیح دهنده‌ی " جامعه ی اقلیت عرب های ایران " که آقای پمپئو به صراحت آن را به زبان آورد توسط مترجم ترجمه نشد؟

علیرغم اینکه متن سخنرانی وزیر خارجه ی آمریکا و فیلم آن سخنرانی بطور کامل در سایت وزارت خارجه ی ایالات متحده قابل دسترسی است، اما شبکه ی فارسی زبان صدای آمریکا تاکنون هیچ گونه توضیحی درباره ی این حذف و اهمال در ترجمه نداده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این حذف امری سهوی بوده و یا عمدی در کار بوده است؟ چرا کلمه ی " اهوازی ها " به " ازهاری ها " تحریف و چرا عبارت " اعضای جامعه اقليت عرب‌های ايران " بطور کامل از ترجمه حذف شد؟

سازمان حقوق بشر اهواز به نوبه ی خود دیروز دوشنبه مکاتباتی را با مقامات مسئول در دولت ایالات متحده برای رفع این مشکل و روشن شدن دلیل این تحریف و حذف از سوی بخش فارسی صدای آمریکا داشته است.

 قابل ذکر است که متاسفانه دیگر بنگاه های خبررسانی فارسی زبان وابسته به ایالات متحده مانند " رادیو فردا " نیز این بخش از سخنرانی آقای پمپئو را حذف کردند و این امر نشان دهنده ی وجود یک سیاست معین جهت نادیده انگاری و حذف اخبار مربوط به اقلیت ها در بخش های فارسی این بنگاه ها است

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن تشکر وافر از سخنان وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی آمریکا، آقای مایک پمپئو که به سرکوب و بازداشت گسترده در بین عرب های اهواز و دیگر اقلیت ها و اجزا جامعه ی متنوع ایران اشاره کردند، تاکید دارد که سخنان ایشان محورهای اصلی مطالبات کلیه ی ایرانیان و درخواستشان برای تغییر دموکراتیک را نیز شامل می شود. همچنین این سازمان عزم ایالات متحده در توقف سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران را که به جنایت علیه بشریت ارتقا یافته است را می ستاید.

قابل ذکر است که سازمان حقوق بشر اهواز از زمان تاسیس در 20 سال گذشته در واشنگتن در ارتباط دائم با بخش های مربوط به حقوق بشر در وزارت خارجه ی آمریکا بوده و گزارش های دوره ای و منظمی در رابطه با نقض حقوق بشر در اقلیم عرب نشین اهواز و دیگر نقاط ایران را به این وزارتخانه ارائه داده است. این سازمان در ماه ها و هفته های اخیر جلسات مکرر و دائمی را با مقامات ذی ربط در دولت ایالات متحده به ویژه وزارت خارجه درباره اعتراضات گسترده ی مردمی در مناطق عرب نشین و سرکوب عریان آن و انعکاس بازداشت صدها فعال عرب از سوی رژیم حاکم بر ایران داشته و ماهیت مدنی این اعتراضات مردمی که به رغم وجود ثروت های فراوان در زمین های آبا و اجدادیشان و تامین بیش از 80 درصد نفت کشور از فقر و تبعیض و سرکوب مضاعف رنج می برند را برای مقامات آمریکایی شرح داده است.

اشاره و تاکید به درد و رنج مردم عرب اهواز از سوی آقای پمپئو، وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی آمریکا، قابل ستایش و احترام فراوانی است که نشان دهنده ی تعهد آمریکا به اصول و ارزش های دموکراسی و حقوق اقلیت ها است و می بایست توسط رسانه های فارسی زبان آمریکا به جای تحریف و حذف در ترجمه، مورد تاکید و تقدیر فراوان قرار گرفته شود.

بنابراین سازمان حقوق بشر اهواز خواستار توضیح شبکه ی فارسی زبان صدای آمریکا و kdb هیأت کارفرمایان پخش Broadcasting Board of Governors، درباره ی این مشکل و تصحیح این اشتباه است تا صدای اقلیت عرب اهوازی در ایران به مانند رسانه های رسمی در رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه شامل حذف و سانسور در رسانه های آمریکای دموکراتیک نشود.

سازمان حقوق بشر اهواز

 24 جولای 2018