نقش اجتماعی زن اهوازی در سال‌های گذشته و در مقایسه با سال‌های پیش از آن پررنگ‌تر شده و دختران شروع به برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی از طریق حضور در برنامه‌های مردمی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌های مخالفت با خشونت علیه زنان و مطالبه حقوق فرهنگی مانند مطالبه حق تحصیل به زبان مادری کردند. 

علیرغم همه موانع، زن عرب اهوازی حضور پررنگ خود را در برنامه‌ها و اقداماتی که به پایان دادن به تبعیض و مقابله با سیاست‌های هماند سازى فرهنگی و تخریب عامدانه محیط زیست و دیگر اقدامات و سیاست‌های منفی حکومت مرکزی برای سرکوب حضور و هویت مردم عرب در منطقه ادامه می‌دهد.

در سال‌های اخیر مناطق مختلف اقلیم اهواز شاهد حضور پرشمار زنان در اعتراضات مردمی که سرتاسر ایران را فرا گرفت بود. علاوه بر آن زنان عرب اهوازی در همه تجمعات مردمی که برای نجات رودخانه کارون و همچنین در اعتراض به آلودگی هوا و تجمعاتی که با هدف محافظت از میراث عربی در منطقه اهواز برگزار شد، حضور داشتند.

در دسامبر گذشته تعداد زیادی از زنان در اعتراضات گسترده مردمی در خیابان‌های اهواز حاضر شدند تا با زنان و مردان روستای جلیزی اعلام همبستگی کنند. مردم روستای جلیزی در منطقه دچه العباس از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفته و بیش از 60 نفر از آنان که بخش اعظمشان زنان بودند، دستگیر شدند. این افراد به اشغال اراضیشان به دست ارتش ایران، اعتراض داشتند.

 در حالی که مردم جهان در پی برگزاری اولین نشست فدراسیون جهانی زنان دموکراتیک در سال 1945 در پاریس که برای پاسداشت تظاهرات سال 1909 در نیویورک که با هدف حمایت از حقوق زنان برگزار شد روز 8 مارس را ماندد هر سال به عنوان روز زن جشن میگیرند ولی زن اهوازی کماکان به مانند سایر زنان در ایران از سوی نهادهای سرکوبگر مانند گشت ارشاد و دیگر سازمان‌های فاسد که حقوق زنان را تحت پوشش شعارهای واهی سرکوب می‌کنند، از استمرار تبعیض رنج می‌برد.

تبعیض علیه زنان از سوی دستگاههای سرکوب رژیم ایران در مناطق به حاشیه رانده شده بیش از هر مکان دیگری است. رژیم استبدادگر ایران که مخالف آرمان های زنان است، کماکان به دلیل گفتمان ایدئولوژیک و نهادینه کردن ظلم و ستم و نگاه از بالا به زن تحت پوشش شعارهای حفظ مقدسات دینی، بزرگترین دشمن حقوق زنان است.

این رژیم همچنین اقدام به نهادینه کردن رسوم و باورهای اجتماعی عقب مانده کرده و از آنها به عنوان پوششی برای اقدامات سرکوبگرانه خود استفاده کرده و ادعا می‌کند این رسوم و سنن برای استمرار ثبات جامعه است.

علیرغم اینکه اوضاع فعلی زنان در جامعه عرب نسبت به دهه‌های گذشته بهتر شده و می‌توان این موضوع را در افزایش پررنگ تعداد زنان دانشجو در مدارس و دانشگاه‌ها و حضور فعال زنان و دختران در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله کاندیداتوری زنان در شوراهای شهرها و در اختیار گرفتن فرصت‌های شغلی در نهادهای دولتی و غیردولتی و حضور زنان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه سیاست‌های نژادپرستانه به ویژه در سال‌های اخیر دید، زنان همچنان از وجود تبعیض، محرومیت و انواع خشونت‌های زبانی، جسدی و  روانی رنج می‌برند. 

علاوه بر این به دلیل ساختار نظام سیاسی موجود، زنان ایران کماکان از فرصت‌های مساوی در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه محروم هستند و در مورد زن اهوازی علاوه براین مسایل ، روابط سنتی جامعه عربی موانع متعددی در مسیر احقاق حقوق زنان قرار می‌دهد.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن تبریک روز جهانی زن به همه زنان اهواز به شکل خاص و زنان جهان به شکل عام، خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان از سوی جامعه و حکومت است. این سازمان همچنین خواستار متوقف شدن اقدامات تبعیض‌آمیز از برتری دادن فرزندان مذکر بر مونث  گرفته تا محرومیت زنان از حق آموزش و کار و جنایات مخوف قتل‌های ناموسی است.

سازمان حقوق بشر اهواز

8 مارس 2018