سازمان حقوق بشر اهواز خواستار آزادی چهار فعال فرهنگی  شد که ماه‌ها پیش توسط نهادهای امنیتی ایران در شهر اهواز به دلیل فعالیت‌های فرهنگی عربی و کمک به آسیب‌دیدگان حوادث سیل و برگزاری مراسم ادبی و فرهنگی و همچنین تلاش برای محافظت از میراث و هویت عربی اقلیم در مقابل موج فارسیزاسیون حکومتی دستگیر شدند.
منابع محلی سازمان حقوق بشر اهواز هویت و شرایط فعلی افراد دستگیر شده را به شرح ذیل گزارش کردند:
  1. علی ساری (ظاهری) 25 ساله و متاهل و دارای چند فرزند. علی حطاب دانشجوی سال آخر رشته حقوق و از اهالی منطقه حی الدائرة است. او به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و مدنی در 15 مارس 2017 دستگیر و چهار ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نگهداری شد. او پس از آن به زندان شیبان اهواز منتقل و تا کنون در آنجا زندانی است.
  2. عبدالله فرهود چلداوی 42 سال و متاهل و داری چهار فرزند. عبدالله فرهود نیز از اهالی حی الدائرة است و 3 روز قبل از عید قربان دستگیر و دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نگهداری شد. او پیش از این نیز 12 بار دستگیر شده بود.
  3. احمد صلواتی (خسرجی) 35 ساله و مجرد. او از اهالی منطقه بهارستان است و به کار تعمیر ادوات برقی خانگی مشغول بود. 3 ماه پیش در منزلش در بهارستان دستگیر و پس از بازجویی به زندان شیبان انتقال داده شد. او 9 سال پیش به دلیل ارتباط با فعالان خارج از کشور به 3 سال زندان محکوم شده بود.
  4. احمد ثعالبی (ابو احسان) 27 ساله و متاهل و داری دو فرزند. احمد ثعالی که او نیز فرهود نیز از اهالی حی الدائرة است، به عطرفروشی و فروش لباس عربی مشغول بوده و به دلیل فعالیت‌های فرهنگی 21 روز پیش دستگیر و به زندان شیبان انتقال داده شد. 
فعالان اهواز در شبکه‌های اجتماعی با انتشار هشتگ #الحرية خواستار آزادی این زندانیان در بند شدند.
سازمان حقوق بشر اهواز نیز ضمن محکوم کردن اقدامات نهادهای امنیتی ایران در اقلیم اهواز، سرکوبی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز فعالان عربی را بخشی از سیاست خفقان با هدف خالی کردن عرصه از هر گونه فعالیت مسالمت‌آمیز در اهواز می‌داند. هدف از  این سیاست که یک سیاست اطلاعاتی است، تشویق جوانان به روی آوردن به خشونت است تا سرکوبی آنها آسان‌تر شود. 
سازمان حقوق بشر اهواز دستگیری‌‌های بی‌رویه در اهواز و به ویژه دستگیری این چهار نفر را محکوم کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها و فراهم کردن فرصت استمرار فعالیت‌های مسالمت‌آمیز  برای این افراد و دیگر فعالان اهوازی، که هدف از آنها محافظت از هویت و میراث ملت عرب اهواز و یک حق مسلم انسانی است، مى باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز
26 نوامبر 2017