نمايندگان سازمانهاى حقوق بشرى و احزاب سياسى ملیتها و اقلیتهاى ایران با حضور در پارلمان سوئیس روز چهارشنبه 8 مارس، كنفرانسى را تحت عنوان " اقليتهاى اتنيكى ايران برگزار كردند.
اين نشست با مشاركت نمایندگان پارلمان سوئيس، شیرین عبادى، وکیل ایرانى برنده جایزه صلح نوبل و تعداد قابل توجهی از فعالان حقوق بشر و رهبران احزاب ملیتهاى ایرانى بود.
مانوئل تورناره، نماینده ژنو در پارلمان سوئیس و عضو کمسیون اروپا که به همراه سیبل ارسلان، نماینده حزب سبزهای سوئیس مدیریت این نشست را بر عهده داشت، در آغاز جلسه گفت: سوئیس بهترین نمونه جوامع متکثر، دمکراتیک و فدرال است که مى تواند الگویى براى کشورهاى دارای تنوع قومى، فرهنگى و زبانى و غیره باشد، چرا که همه ملیتها، زبانها و فرهنگها به رسمیت شناخته شده و به صورت فدرال امور خود را اداره میکنند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز در این نشست با تاکید بر اینکه قومیتهاى ایران همواره تحت ستم مضاعف بودهاند و به دلیل زبان، فرهنگ، مذهب و هویتشان مورد تبعض واقع شدهاند.

دکتر کریم عبدیان بنى سعید، مدیر اجرایى سازمان حقوق بشر اهواز، در سخنان خود در پارلمان سوئیس تاکید کرد کشورهاى خاورمیانه على الخصوص ایران، همواره مرکز ستم ملى و سرکوب اقلیتها و به حاشیه راندن آنها بودهاند.
مدیر اجرایى سازمان حقوق بشر اهواز همچنین به سیاستهاى تبعیض آمیز جمهورى اسلامى علیه مردم عرب از فقر و بیکارى و غارت ثروتها و تغییر ساختار بافت جمعیتى منطقه گرفته تا تخریب عامدانه محیط زیست و انتقال آب رودخانه و مشکلات خدماتى و قطع آب و برق و اعتراضات اخیر مردم اهواز اشاره کرد و گفت: تنها راه حل پایان دادن به این تبعیضها، اتحاد ملیتهاى ایران و همراهى جامعه بینالملل با مبارزات آنها است.

سخنرانان:

دکتر کریم عبدیان ، مدیر اجرایى سازمان حقوق بشر اهواز،
مصطفى هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران،

ماشاءالله رزمی، محقق و فعال سیاسی ترک آذربایجانى،

ناصر بلیده اى، سخنگوى حزب ملت بلوچستان،

یوسف کر از سازمان فرهنگى وسياسى خلق ترکمن،

تیمور الیاسى، نماینده جمعیت حقوق بشر کرستان ایران

برخى نمایندگان پارلمان سوئیس

جستجو