سازمان امنیت لبنان دو خواهر اهوازی را که به مدت یک دهه در این کشور ساکن بوده و به شماره 245 - 09C0055LE. پناهنده رسمی سازمان ملل متحد بودند، قبل از خروج از لبنان به مقصد آمریکا، بازداشت کرد. 

این دو زن عرب اهوازی به نام‌های مریم عفری و نهایة عفری به مدت 10 سال ساکن لبنان بوده و چندی پیش از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد پناهندگی دریافت کرده و قرار بود به آمریکا فرستاده شوند. آنها حتی بلیط سفر به آمریکا را نیز تهیه کرده بودند.

دوستان و نزدیکان خواهران عفری به سازمان حقوق بشر اهواز گفتند که سازمان امنیت لبنان حدود 10 روز پیش به منزل آنها حمله کرده و آنها را به مکان نامعلومی برده و هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

همسایگان خواهران عفری نیز گفته‌اند نیروهایی که به منزل آنها در بیروت حمله کرده‌اند، از سازمان امنیت لبنان بوده و این دو خواهر را در حالی اوراق شناسایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در دست داشتند، بازداشت کرد.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکومیت بازداشت مریم و نهایه عفری، از مقامات لبنان می‌خواهد فورا به این موضوع ورود کرده و ضمن آزادی آنها، امکان خروج امن این دو به مقصد ایالات متحده آمریکا که به آنها حق پناهندگی داده را تامین کنند.

این سازمان همچنین مسئولیت هر اتفاقی که برای خواهران عفری رخ دهد، از جمله مسئولیت بازگرداندن آنها به ایران را متوجه مقامات لبنان می‌داند و از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت آمریکا که به این دو پناهنده زن اهوازی پناهندگی اعطا کرده‌اند، می‌خواهد پرونده آنها را پیگیری کرده و برای آزادی و به امنیت رساندن آنها در آمریکا بکوشند.

سازمان حقوق بشر اهواز
شنبه ۵  بهمن ۱۳۹۸

25 ژانویه 2020