عيسى دمني، متولد ١٣٥٤ در اهواز ، فعال مدني وفرهنگي و مؤسس مؤسسه خيريه و معلم زبان عربي ، به ١ سال زندان و ١ سال تبعيد به شمال غرب ايران محکوم شد.

منابع محلی به سازمان حقوق بشر اهواز گفتند که محكوميت آقای دمنی به اتهام مبهم " تبليغ عليه نظام " صادر شده كه هیچگونه وجهه قانوني نداشته و آن را در راستاى سركوب سیستماتیک فعالان مسالمت‌جوی عرب اهوازی می‌توان تلقی کرد.

أقای دمنی روز دوشنبه دوم دی ۱۳۹۸ ساعت یک بعدازظهر از محل کارش در اداره جهاد کشاورزی اهواز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

 آقای دمنی که عضو موسسه ای تحت عنوان « موسسه فرهنگی نور » و همچنین موسسه خیریه « سواعد الاخاء » بوده است قبلا نیز به دلیل امدادرسانی به سیل زدگان به همراه دیگر اعضای آن موسسه ها بازداشت و به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده بود.

 به نظر می رسد بازداشت مجدد وی با موج جدید دستگیری های فله ای فعالان عرب پس از  تظاهرات گسترده آبان ۹۸ مرتبط می باشد.


سازمان حقوق بشر اهواز 

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸

۶ ژانویه ۲۰۲۰