روز شنبه ١٥ ماى ٢٠١٩ نيروهاى امنيتى يك معلم اهل دارخوين از توابع شهرستان دور ق(شادگان) دستگير و روانه زندان مركزى اهواز کردند.
عادل عساكره ، معلم اهل دارخوين فعال اجتماعى - سياسى بدليل انتقاد از توزيع بودجه و اختصاص بودجه هاى كلان به حوزه علميه و مراكز وابسته به آن و در مقابل عدم رسيدگى به مسائل خدماتى در فضاى مجازى و همچنين استفاده از نام مسئولين نظام بدون صفت هاى پیشوند محترمانه ، متهم به اهانت به مقدسات و تشویش اذهان عمومی شد بنابر اخبار دریافتی امروز چهارشنبه ۸ مای ۲۰۱۹ قرار وثیقه ایشان صادر شده لیکن خانواده ایشان از تامین آن عاجز بودند.
عادل عساکره معلم دبستانهای دارخوین معروف بود که خدمات کمک آموزشی مجانی به دانش اموزان فقیر در منطقه ارائه ‌می‌داد.
در روزهای قبل نیز سه معلم در اهواز به نام‌های ناجی سواری ، ماهر دسومی و على عبيداوى كه از امدادگران كميته هاى مردمى کمک به سیل‌زدگان بودند به اتهام تشکیل این کمیته های داوطلبانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 
سازمان حقوق بشر اهواز