منابع آگاه به سازمان حقوق بشر اهواز گفتند كه حاج سعید فاخر نسب ، معلم بازنشسته و فعال فرهنگى اهوازى كه روز پنجشنبه گذشته توسط اطلاعات اهواز بازداشت شد با قيد وثيقه 5 مليارد ريالى ( معادل 80 هزار دلارتقريبا) آزاد شده اما به علت شكنجه شديد و وخيم شدن وضعيت جسمانى اش صبح روز چهارشنبه 25 آوريل ( 5 ارديبهشت 1397 )به بيمارستان بقايى اهواز انتقال داده شده است.
فاخرنسب از فعالان سرشناس "جنبش هویت ( حراك الهوية)" است كه بعد از پيگرى پرونده هاى 500 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخير اهواز ، دستگير شده بود. 
سعيد فاخر نسب متولد 1343، يكى از فعالان فرهنگى عرب، معلم و بازنشسته آموزش وپرورش و رئيس سابق اداره آموزش و پرورش شهر فلاحيه(شادگان) بوده و روز 19 آوريل ، در منزلش واقع در كوى كمپلو اهواز بازداشت شد و به مكان نامعلومى انتقال داده شد.
سازمان حقوق بشر اهواز شكنجه فاخر نسب و ساير بازداشت شدگان اعتراضات مسالمت آميز اهواز را شديدا محكوم كرده و خواستار آزادى فورى و بى قيد وشرط همه آنان مى باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز
25 آوريل 2018