سازمان حقوق بشر اهواز شعارهاى عرب ستيز در روز "كورش را محكوم مى كند
ويديوهايى مختلفى از تجمع شمارى از ايرانيان روز جمعه گذشته 28 اکتبر 2016 به بهانه روز موسم به "روز کورش" در پاسارگاد كه در سايتهاى خبرى و شبكه هاى اجتماعى به طور وسيعى منتشر شده است، نشان مى دهد كه جمع كثيرى از تجمع كنندگا شعارهایی کاملا نژادپرستانه و عرب‌ستیز بود، از جمله، "ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم"، و"همش میگن دسته خداست، هرچی بلاست از عرباست ".
اين البته اولين بار نيست كه چنين شعارهاى نژادپرستانه عليه 400 مليون عرب سر داده مى شود و آخرين مورد آن در مسابقه فوتبال بين تیم های ملی ایران و قطر روز پنجشنبه اول سپتامبر 2016 (11 شهریور 95) بود كه تعداد قابل توجهى از تماشاگران در ورزشگاه آزادی، شعارهای نژاد پرستانه و لومپنی – راسیستی علیه عرب ها سر داده و به آن‌ها دشنام گفتند.
قبل از آن نيز شخصى به نام بهزاد پكس به بهانه مسابقه فوتبال تیم های النصر سعودى و پرسپوليس ايران، آوازى در سبك رپ تحت عنوان "عرب كش" خواند.
همچنين سخنان توهین‌آمیز اكبر عبدى یکی از بازیگران ایرانی و برنامه هاى توهين آميز مختلف ديگرى در رسانه ها و تلویزیون رسمی ایران به عربها، اعتراض توده هاى عرب اهوازی را درپی داشت كه وى را وادار به معذرت خواهى به نحوه " عذر اقبح من ذنب" كرد.
در سال های گذشته نيز، شاهد شعارها و اشعار عرب ستیزی در رسانه ها و تماشاگران ورزشگاه ها و کوشش برخى شاعران ناسيوناليسم افراطى همچون اسماعیل خویی، محمد علی جلالی (مسحر)، مصطفی بادکوبه ای، هالو و همگنان شان برای ترویج و تحکیم احساسات و اندیشه های ضد عربی در ایران بوده ایم.
اگر چه برخی این تجمع را ضد رژیم حاكم قلمداد کرده اند، و آن را بازتاب مخالفت شهروندان ایرانی با سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ارزیابی می‌کنند، اما اين شعارات ضد عربى در این تجمع همسو و به نفع سياستهاى مداخله جويانه خونين اين رژیم در کشورهای عربی بود.
مايه تأسف است كه تا کنون هیچیک از سازمانهاى حقوق بشرى ايرانى و یا گروه‌های اپوزیسیون ، نه تنها به کارگیری شعارهای عرب‌ستیز را محکوم نکرده‌اند بلکه بسیاری از رسانه‌های مخالف با نشر گسترده گزارش‌های خبری-تصویری این رویداد عرب‌ستیز را پوشش دادند.
البته شعارها و گفتمان راسيستى در ايران فقط عليه عربها نبوده بلكه شامل ترک ها، کردها و بلوچ ها وساير مليتها و اقليتهاى مذهبى نيز شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوميت شديد شعارهاى عرب ستيز در روز موسوم به "كورش" از از همه شخصیت ها و نهادهای مدنی، فرهنگی، سیاسی و حقوق بشری ایران درخواست ميكند سکوت خودرا بشکنند و در برابر شعارها ، دیدگاه ها، و گفتمان راسيستى ناشى از ناسیونالیسم افراطی موضع بگیرند و اين اعمال ناشايست را محكوم كنند.
سازمان حقوق بشر اهواز
2 نوامبر 2016

جستجو