از چندی پیش شهرداری اهواز با پشتیبانی نیروی انتظامی شروع به خراب کردن خانه های مردم عرب، واقع در فاز دو کوی ملت ، كرده است. به گفته ی یکی از ساکنین ان منطقه، مردم این زمین ها را از شهرداری خریده اند ولیکن الان شهرداری در ازای عدم خراب کردن خانه هایش از انان اخاذی می کند و در مواردی که مردم استطاعت پرداخت رشوه نداشته باشد شهرداری با لودر اقدام به خراب کردن خانه هایشان می کنند .
در تصاویر زیرزنان شجاع و بی پروای عرب با نشستن در بیل لودر مانع خراب کردن خانه هایشان توسط شهرداری و نیروی انتظامی شده اند که در نهایت ماموران درب منزل را از جا در اورده و بخشی از دیوار خانه را خراب کرده اند.
از سوى ديگر ماموران نيروى انتظامى به جوانان معترض به تخريب خانه هايشان حمله ور شده وآنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند ويك نفر را بازداشت كرده و به مكان نامعلومى منتقل كرده اند.
نيروى انتظامى اهالى را تهديد كرده كه در صورت دخالت براى پايان دادن به حمله به جوانان با باتوم آنان را بازداشت مى كند و حتى مانع عكس گرفتن از اين صحنه ها نيز شدند.
سازمان حقوق بشر اهواز
10 مي 2016
21 ارديبهشت 95

جستجو